Okresný prebor 14/11/2020

Zdieľajte:

Je tu náš pravidelný týždenný príspevok ohľadom situácie v okresoch, ktorý nazývame okresný prebor. Situácia sa nám po sade opatrení na zníženie mobility a antigénovom pretestovaní mierne upokojila, a tak je dôvod na opatrný optimizmus.

Druhý týždeň novembra

Zo súhrnných agregovaných dát je zrejmé, že z týždňa na týždeň sme v rámci celého Slovenska poklesli zo 16 003 pozitívnych prípadov infekcie na 11 900 pozitívnych prípadov (-26%), ktoré prinieslo RT-PCR testovanie za posledných 7 dní.

Pokles zaznamenali všetky kraje, najvýraznejšie Žilinský (-47%) a Bratislavský (-44%), najmenej výrazný pokles Nitriansky (-10%) a Prešovský (-11%). Treba však dodať, že údaje môžu byť vzhľadom na masívne antigénové testovanie v tomto týždni skreslené, a tak sa nevieme dočkať potvrdenia trendu o týždeň, 21. novembra 2020. Kvôli celoplošným antigénovým testovaniam sa menej testovalo RT-PCR metódou (menej testov indikovaných lekárom a aj menej komerčných samoplatcov), a pozitivita za posledných 7 dní zostáva stále vysoko, na hodnote 16,04%.

Nové pozitívne prípady z PCR testov za 6 týždňov po krajoch

7D incidencia prepočítaná na 10 000 obyvateľov

7D incidencia prepočítaná na 10 000 obyvateľov ukazuje logicky pokles vo všetkých krajoch. Veľmi významný pokles oproti predchádzajúcemu týždňu vidno v Žilinskom kraji (z 52 na 27), v Trenčianskom kraji (zo 43 na 31) a v Bratislavskom kraji (z 21 na 12). V ostatných krajoch Slovenska je pokles incidencie menej výrazný.

7D Incidencia na 10 000 obyvateľov po krajoch

Dobré správy, z ktorých sa treba opatrne potešiť

7D incidencia prepočítaná na 10 000 obyvateľov

V našom okresnom semafore aktuálne zvýrazňujeme 22 okresov, presne tie, ktoré sme ukazovali aj pred týždňom. Jedná sa o 8 okresov, ktoré sú zároveň krajskými mestami a ďalších 14 okresov, kde je a bola prevalencia ochorenia v posledných týždňoch najhoršia.

Najvyššiu 7D incidenciu majú okresy Čadca, Sabinov, Skalica, Prešov, Trenčín, Dunajská Streda, Kysucké Nové Mesto, Martin, Ružomberok a Žilina, avšak na rozdiel od predchádzajúceho týždňa už nepatria do pásma nad 50, čiže tvrdého okresného lockdownu, ale oscilujú okolo hodnoty 35 na 10 000 obyvateľov a treba veriť, že tento trend sa potvrdí aj o týždeň.

14D incidencia prepočítaná na 10 000 obyvateľov

V 14D incidencii prekročili hodnotu 100, znamenajúcu na našom semafore lokálny lockdown okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto, ktoré sa týmto dostali do kategórie neslávne známych stálic. Obyvateľom z týchto okresov a z tých, ktorí sú s nimi previazaní, prajeme, aby sa izoláciou a dôslednou karanténou z tejto situácie čo najskôr dostali. Vyžaduje to skutočne trpezlivosť a pokiaľ možno izoláciu v rámci domácnosti od všetkých ostatných členov rodiny, aby ste ich ochránili.

V rámci 14D incidencie máme upozornenie aj pre obyvateľov okresu Dunajská Streda, kde sa situácia v porovnaní s predchádzajúcim týždňom ako v jedinom z 22 okresov v našom sledovaní zhoršila a vyrástla z hodnoty 54 na 66. Chce to tiež pritvrdiť, byť obozretní a disciplinovaní v dodržiavaní opatrení.

7D a 14D incidencie po okresoch na 10 000 obyvateľov

Rýchlosť šírenia – zmena incidencie

V rámci sledovania zmien (kritického rastu, kontrolovaného rastu a nulového rastu, resp. poklesu) sa ukazuje, že sa situácia de facto zlepšila vo všetkých sledovaných okresoch, vrátane Oravy, Kysúc a celého severovýchodného Slovenska, vo fáze kontrolovaného rastu v 7D incidencii zostala Nitra a Prešov. V 14D incidencii vidíme pokles u všetkých okresov s výnimkou už spomenutej Dunajskej Stredy.

7D a 14D incidencia po okresoch na 10 000 obyvateľov – zmena z týždňa na týžd

Okresy v grafoch a farbách: Červenú chceme všetci nízko

Na záver prikladáme vizualizáciu posledných šiestich týždňov v grafoch pre tých sledovateľov a fanúšikov okresného preboru, ktorí majú 7D a 14D incidenciu na 10 000 obyvateľov vizualizovanú radšej takto.

Grafy 7D a 14D incidencia v okresoch na 10 000 obyvateľov

Ak chcete dostávať upozornenia na najnovšie články, prihláste sa
do Newslettra

Zdieľajte: