ZDROJ DÁT

Všetky dáta v interaktívnej mape a v príslušných tabuľkách sú z oficiálneho vládneho webu o zdravotných dátach (Zdroj dát: Github – Inštitút zdravotných analýz).

Akékoľvek nepresnosti nie sú spôsobené našim spracovaním, ale chybami priamo v zdroji dát. Ak máte pripomienky k číslam, kontaktujte priamo Inštitút zdravotných analýz SR.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Mapy: Umiestnite kurzor myši (na mobile ťuknite prstom) na oblasť pre zobrazenie doplňujúcich informácií. Kliknite na oblasť a opätovne kliknite (na mobile ťuknite prstom) na názov oblasti pre ešte viac informácií.

Grafy: Umiestnite kurzor myši (na mobile ťuknite prstom) na niektorú časť grafu pre zobrazenie doplňujúcich informácií.

DÁTA BEZ PÁTOSU: VŠETKY REPORTY

Ak vás zaujímajú ďalšie reporty, vyberte si z našich aktuálne dostupných reportov: