Zemný plyn

  • Aktuálne štatistiky k zásobe plynu a kapacite zásobníkov

    Aktuálne štatistiky k zásobe plynu a kapacite zásobníkov

    Všetky dáta v interaktívnej mape a v príslušných tabuľkách sú z oficiálneho zdroja dát: Aggregated gas storage inventory – AGSI So zhruba denným odstupom poskytuje prehľad podľa jednotlivých krajín a v krajinách aj podľa jednotlivých zásobníkov.

  • Slovensko s plynom alebo bez plynu?

    Slovensko s plynom alebo bez plynu?

    Denne sme bombardovaní vyjadreniami k (ne)dostatku plynu pre Európu, hlavne Nemecko a samozrejme aj pre Slovensko. Od začiatku leta prevládajú vyjadrenia od ministra hospodárstva ako sa plnia zásobníky, že už máme polročnú spotrebu uskladnenú, ako už plniť netreba, lebo je to neefektívne, ako sa podarilo vyrokovať výnimky a že sme na zimu pripravení.