Nezávislá občianska iniciatíva

Združujeme odborníkov na dátovú analytiku, krízový manažment a grafickú interpretáciu dát. Našim cieľom je prinášať všetkým ľuďom spoľahlivé a zrozumiteľné informácie, a ilustrovať ich na jednoduchých príkladoch zo života, ktoré vie pochopiť naozaj každý.

Prečo sme vznikli

V dobe krízy počas riešenia pandémie COVID-19 sme publikovali naše dátové analýzy založené na všetkých dostupných verejných dátach, ktoré dokázali s veľkou presnosťou odhadnúť vývoj pandémie na území Slovenska, na svojich osobných profiloch na Facebooku. Keďže bol a stále pretrváva o tieto informácie veľký záujem, rozhodli sme sa založiť platformu, ktorá by všetky dôležité analýzy sústreďovala na jednom mieste.

Ivan Bošňák, Jakub Tillinger (zakladatelia občianskej platformy)

Z akých zdrojov čerpáme dáta

Slovenské dáta

Všetky dáta v našich interaktívnych mapách a v príslušných tabuľkách sú z oficiálneho vládneho webu o zdravotných dátach (Zdroj dát: Github – Inštitút zdravotných analýz) a z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI.SK).

Akékoľvek nepresnosti nie sú spôsobené našim spracovaním, ale chybami priamo v zdroji dát. Ak máte pripomienky k číslam, kontaktujte priamo Inštitút zdravotných analýz SR.

Svetové dáta

Svetové dáta do našich analýz čerpáme z oficiálneho webu o svetových dátach OUR WORLD IN DATA (Zdroj: Github – Our World in Data). Platforma OUR WORLD IN DATA je spoločným projektom University of Oxford a neziskovej organizácie Global Change Data Lab.

Ďalším dôležitým zdrojom pre naše analýzy sú informácie zo svetového webu WORLDOMETER a z webu európskej agentúry European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).