Od nášho vzniku 25. októbra 2020 denne pripravujeme sadu reportov a interaktívnych máp, ktoré zdieľame s vládou Slovenskej republiky, kanceláriou prezidentky aj s krízovým štábom (pokým existoval).

Všetky tieto dáta dávame k dispozícii aj verejnosti pod značkou Dáta bez pátosu, aby mal každý z vás prístup k aktuálnym a dôležitým informáciám v zrozumiteľnej a prehľadnej forme.

Licencia na používanie:
Creative Commons – Attribution / Non Commercial
(povolené použitie s uvedením autora – Dáta bez pátosu na nekomerčné účely)