ZDROJ DÁT

Všetky dáta v interaktívnej mape a v príslušných tabuľkách sú z oficiálneho webu o svetových dátach OUR WORLD IN DATA (Zdroj: Github – Our World in Data).

Platforma OUR WORLD IN DATA je spoločným projektom University of Oxford a neziskovej organizácie Global Change Data Lab.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Mapy: Umiestnite kurzor myši (na mobile ťuknite prstom) na oblasť pre zobrazenie doplňujúcich informácií. Kliknite na oblasť a opätovne kliknite (na mobile ťuknite prstom) na názov oblasti pre ešte viac informácií.

Grafy: Umiestnite kurzor myši (na mobile ťuknite prstom) na niektorú časť grafu pre zobrazenie doplňujúcich informácií.

Načítavanie dát …

DÁTA BEZ PÁTOSU: VŠETKY REPORTY

Ak vás zaujímajú ďalšie reporty, vyberte si z našich aktuálne dostupných reportov: