ZDROJ DÁT

Všetky dáta v interaktívnej mape a v príslušných tabuľkách sú z oficiálneho vládneho webu o zdravotných dátach (Zdroj dát: Github – Inštitút zdravotných analýz).

Akékoľvek nepresnosti nie sú spôsobené našim spracovaním, ale chybami priamo v zdroji dát. Ak máte pripomienky k číslam, kontaktujte priamo Inštitút zdravotných analýz SR.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Mapy: Umiestnite kurzor myši (na mobile ťuknite prstom) na oblasť pre zobrazenie doplňujúcich informácií. Kliknite na oblasť a opätovne kliknite (na mobile ťuknite prstom) na názov oblasti pre ešte viac informácií.

Grafy: Umiestnite kurzor myši (na mobile ťuknite prstom) na niektorú časť grafu pre zobrazenie doplňujúcich informácií.

Kraje

Načítavam dáta bez pátosu, prosím čakajte ….

Okresy

Načítavam dáta bez pátosu, prosím čakajte ….

DÁTA BEZ PÁTOSU: VŠETKY REPORTY

Ak vás zaujímajú ďalšie reporty, vyberte si z našich aktuálne dostupných reportov: