Prehľadná interaktívna mapa a tabuľka (poradie) medzitýždenného vývoja výskytu Covid-19 (7D incidencia) na Slovensku po okresoch.

ZDROJ DÁT

Všetky dáta v v príslušných tabuľkách sú z oficiálneho vládneho webu o zdravotných dátach (Zdroj dát: Github – Inštitút zdravotných analýz).

Akékoľvek nepresnosti nie sú spôsobené našim spracovaním, ale chybami priamo v zdroji dát. Ak máte pripomienky k číslam, kontaktujte priamo Inštitút zdravotných analýz SR.

DÁTA BEZ PÁTOSU: VŠETKY REPORTY

Ak vás zaujímajú ďalšie reporty, vyberte si z našich aktuálne dostupných reportov:

fg