Aktuálne štatistiky k zásobe plynu a kapacite zásobníkov

Zdieľajte:

Všetky dáta v interaktívnej mape a v príslušných tabuľkách sú z oficiálneho zdroja dát: Aggregated gas storage inventory – AGSI

So zhruba denným odstupom poskytuje prehľad podľa jednotlivých krajín a v krajinách aj podľa jednotlivých zásobníkov.

NAŠE PREHĽADY A NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Prehľad naplnených kapacít zásobníkov EÚ krajín

Dashboard: Tabuľka obsahuje 4 stránky, ktoré sa prepínajú umiestnením kurzora myši na spodnú lištu a preklikom cez šípky doľava a doprava medzi “1 of 4” až “4 of 4”. Umiestnite kurzor myši (na mobile ťuknite prstom) na lištu na preklik na ďalšiu stranu. Kliknite na oblasť šípky.

Mód “celá obrazovka”: Z malého obrázku sa do módu plnej obrazovky prepnete klikom na spodnej lište na ikonu obojsmernej šikmej šípky.

Výber krajiny / zásobníkov Vľavo je ponuka krajín a u jednotlivých krajín aj jednotlivých zásobníkov (napr. Pre Slovensko je ponuka NAFTA / POZAGAS / DOLNI BOJANOVICE).

Prehľad a história napĺňania zásobníkov na Slovensku

Prehľad obsahuje dáta čerpania, napĺňania a netto pohybu plynu v zásobníkoch v jednotlivých mesiacoch za posledné 3 roky. Vpravo je výsledný stav: Naplnenosť kapacity troch slovenských zásobníkov.

Je potrebné uviesť, že zásobník Dolní Bojanovice (SPP Storage) v Českej republike je v percente a v stave naplnenosti zahrnutý, ale jeho stav (zhruba 5 TWh, resp. 10% ročnej spotreby Slovenska, alebo 14% zásoby) je potrebné odpočítať od disponibilnej zásoby plynu na Slovensku.

Zásoba v Dolních Bojanoviciach slúži ako pohotovostná zásoba na udržanie tlaku a funkčného stavu plynovodnej sústavy pre domácnosti Slovenska. Je možné ju považovať ako "poslednú možnosť" zásobovania domácností plynom.

Aktuálny vývoj stavu plynu v slovenských zásobníkoch po mesiacoch

Prehľad obsahuje dáta netto pohybu plynu v zásobníkoch Slovenska v jednotlivých mesiacoch za posledné 3 roky. Linka hore ukazuje výsledný stav: Naplnenosť kapacity troch slovenských zásobníkov.

Je potrebné uviesť, že zásobník Dolní Bojanovice (SPP Storage) v Českej republike je v percente a v stave naplnenosti zahrnutý, ale jeho stav (zhruba 5 TWh, resp. 10% ročnej spotreby Slovenska, alebo 14% zásoby) je potrebné odpočítať od disponibilnej zásoby plynu na Slovensku.

Zásoba v Dolních Bojanoviciach slúži ako pohotovostná zásoba na udržanie tlaku a funkčného stavu plynovodnej sústavy pre domácnosti Slovenska. Je možné ju považovať ako "poslednú možnosť" zásobovania domácností plynom.

Krivky napĺňania zásobníkov v kontexte minulých rokov

Veľmi dobrý prehľad stavu naplnenia a napĺňania zásobníkov so štatistickým spravovaním a určením miním, maxím a mediánu ponúka stránka: https://gas.kyos.com/gas/. Ich prehľad ponúkame v grafickom spracovaní nižšie.

Zdieľajte: