V nemocniciach túto vojnu nevyhráme

Zdieľajte:

Hospitalizovaní – kde sa berú?

Vojna s pandémiou sa nevyhráva v nemocnici. To tvrdí pán Peter Visolajský, ktorý je zástancom tvrdých opatrení. Musíme s ním súhlasiť, že v ohniskách nákazy je dnes sprísnenie opatrení potrebné a obmedzenie sociálnych kontaktov žiadúce.

Nie sme si istí, či všetci pozitívne testovaní dodržiavali a dodržiavajú karanténu, a či boli dostatočne izolovaní. Všetci dnes hospitalizovaní boli pred časom len nešťastní infikovaní. So žrebom do lotérie COVID-19. Pred obdržaním vstupenky-lósu do pekla boli len blízkou osobou v okolí iného infikovaného, asi infekčného.

Počty hospitalizovaných pacientov a plné nemocnice sú dnes hlavne na severe Slovenska v ohniskách nákazy a v spádových nemocniciach jednotlivých krajov. Je ale pravda, že pacienti sú prevážaní aj do nemocníc na juhu, hlavne do Bratislavy a Nitry, a tým pádom dochádza k odľahčeniu situácie v ťažko zasiahnutých regiónoch. A k šíreniu nákazy na juhu.

Mapa a prehľad počtu hospitalizovaných pacientov s potvrdeným COVID-19

Mapu a prehľad pre Dáta bez pátosu pripravila naša spolupracovníčka pani RNDr. Eva Capková, PhD. z Fakulty Sociálnych a Ekonomických vied Univerzity Komenského. Ďakujeme za výbornú prácu a pani Evu Capkovú vítame v našom tíme.

Slovensko: štátna versus neštátna nemocnica

Netvrdíme, že bremeno záťaže hospitalizácie COVID-19 suspektných pacientov nesú hlavne štátne nemocnice, ale v hitparáde nemocníc s najvyšším počtom pacientov by ste neštátnu (privátnu / neziskovú organizáciu) nemocnicu v prvej 12-ke hľadali darmo. Nevieme posúdiť alokáciu zdrojov lekárov a sestier a tiež pacientov do jednotlivých nemocníc na Slovensku, neexistuje dostupný materiál, ale je pravda, že sa každý týždeň na webe Ministerstva zdravotnícva objaví ich prezentácia k aktuálnemu stavu. Tá včerajšia (13. november) zatiaľ upload-ovaná nie je.

Česká republika je iný svet a 20 rokov popredu

Organizační schéma vytváření kapacit Národní Dispečink Lůžkové Péče

Česká republika má centrálny dispečing pre všetky štátne, krajské a súkromné nemocnice dobre navrhnutý, perfektne fungujúci a bez väčších problémov zvládajúci enormnú záťaž s takmer ôsmimi tisíckami hospitalizovaných pacientov.
Ak chcete vedieť ako má asi vyzerať model riadenia pandémie (časť kapacity lôžkovej starostlivosti), klik na obrázok vyššie Vás privedie do iného sveta. Potom naspäť Escape a ste na Slovensku.

Žiadni víťazi, len porazení

Kašlík, teplota, v hrdle divný pocit – škrabanie, bolenie hlavy, prípadne únava a ťažšia chôdza. “Pán doktor, však je to len chrípka? Aj minulý rok som tak mal.” Máte kovid.
Telefonáty rodine, známym, do roboty, do klubu. V tom lepšom prípade. Mnohí zataja. Nemôžeme im mať za zlé. Stigma? Nie, lekcia a tŕnistá cesta. Kovidová.
V nemocnici nával na urgente a následne príjem na infekčné. Red Zone. Kovidový.

Naša štatistika, percentá a šance

Nepatrí nám sa vyjadrovať ku komentárom politikov, a preto uvedieme tie dáta, ktoré sa nám podarilo zozbierať z pre nás relevantnej Českej republiky a samozrejme zo Slovenska.

Prepustení z nemocnice – vyliečení – úmrtia
Je odvážne tvrdiť, že prepustení pacienti sú vyliečení, ale je pravda, že išli domov a po vlastných. Pozrime sa, čo hovoria dáta pri odchode z nemocníc.

Česko od 1. septembra do 12. novembra

V Českej republike v uvedenom čase:

  • 19 628 ľudí prepustili z nemocnice
  • 5 378 ľudí umrelo spolu v nemocnici alebo doma s COVID-19
  • 21,5% je percento úmrtí z hospitalizácií

Treba zobrať ako fakt, že jedným z parametrov COVID-19 v Českej republike je pomer vyliečení : úmrtie na úrovni 4 : 1.

Zdroj dát:
Česká republika poskytuje kompletné dátové sety o hospitalizáciach a úmrtiach v
detailnej regionálnej a časovej štruktúre.

Prehľad úmrtí v Českej republike v jednotlivých regiónoch v animovanej mape

Metodika vykazovania úmrtí na Slovensku

/EDIT/ Dovolíme si citovať kapacitu, pána MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH, lebo je na tému klasifikácie, pitiev a úmrtí naslovovzatým odborníkom. “Metodika klasifikácie úmrtí je na Slovensku daná a nezmenená od 15.3. 2020. Je v úplnej korešpondencii s pravidlami WHO (zverejnené 16.4. 2020) a ECDC (TESSy). V tomto sme zriedkavá výnimka oproti iným krajinám, kde nie je dodržiavané vôbec nič, hlásenia sú oneskorené 1-2 týždne, zaratávané sú podozrenia, násilné úmrtia, úmrtia sú hlásené formálne – ich obsah nie je a nikdy žiaľ nebude jasný (úmrtia na covid, úmrtia s covidom). Pre mňa je najväčším sklamaním Česko a Rakúsko, keďže historicky má súdne lekárstvo a patologická anatómia v týchto krajinách spoločné korene”, uvádza pre náš projekt pán Palkovič. Dohodli sme sa, že tento zaujímavý problém a téma dostane v našom projekte samostatné miesto a čitatelia sa môžu tešiť na zaujímavý text a článok. Ďakujeme.

Slovensko od 1. septembra do 13. novembra

Na Slovensku čerpáme dáta hospitalizovaných z vládneho webu. Je racionálne urobiť predpoklady ohľadom denne prepúšťaných z nemocnice na podobných úrovniach ako v Českej republike. Nakoľko už máme aj relatívne vysoké a priebežne aktualizované dáta o úmrtiach, vychádza nám, že na Slovensku od 1.9. 2020:

  • 3 200 ľudí prepustili z nemocníc domov
  • 487 ľudí umrelo spolu v nemocnici alebo doma na COVID-19
  • percento úmrtí z hospitalizácii vychádza 13,3%

Minister zdravotníctva 13. novembra oznámil 2 čísla ohľadom úmrtí: 491 a druhé o 200 vyššie: 689 s tým, že samozrejme bude určitý čas trvať určenie príčiny úmrtia: “s” alebo “na” koronu. Samozrejme, že povedané aj vo svetle dodržiavanej metodiky rešpektujeme a pracujeme pri interpretáciách s tým, čo máme, uvádzajúc, že to má limity a môže sa to v čase meniť.

Dnes vieme povedať, že pomer vyliečení – úmrtie je na Slovensku na úrovni 8 : 1. Je to asi dvakrát lepší výsledok ako čísla našich susedov za rovnaké obdobie. Ich čísla sú nominálne asi 6 krát vyššie u hospitalizovaných a 12 krát vyššie u úmrtí. K rozdielu v metodike píšeme vyššie..

Predikcia hospitalizácií

Predpokladáme, že pri opozdení hospitalizácií oproti prírastku pozitívnych v rozmedzí 8 – 12 dní je predpokladaný nárast počtu hospitalizovaných pacientov v týchto dňoch blízko očakávaného maxima. Maximálny prírastok pozitívnych sme zaznamenali 3. novembra v 7 dňovom priemere na 2 547 prípadoch.

V hospitalizáciach sme 13. novembra blízko hranice 2 000 a v prvej dekáde novembra sa mierne spomalilo tempo rastu hospitalizovaných pacientov. V období silného rastu od konca septembra sa číslo hospitalizovaných zdvojnásobilo každých 12 dní. Očakávaný počet hospitalizovaných ku koncu novembra je okolo 2 000 a musíme sa pripraviť na trvale vysoké a v lepšom prípade len mierne klesajúce číslo hospitalizácii v najbližších 2-3 týždňoch.

Predikcia úmrtí v mesiaci november

Percento úmrtí na priemernej 7 dňovej báze sa javí v posledných týždňoch relatívne stabilné. K 272 úmrtiam za prvých 12 dní novembra asi pribudne 500 ďalších a za november vykáže Slovensko okolo 750 úmrtí. Je to daň za rozpustilé správanie sa v septembri, keď došlo k rýchlemu šíreniu hlavne v okresoch Oravy, Kysúc a severovýchodného Slovenska. Neskôr boli postihnuté aj okresy Považia a hlavne Žilinského a Prešovského kraja. V týchto oblastiach budú pravdepodobne koncentrované aj úmrtia. Je možné očakávať, že situácia bude ku koncu novembra pri náraste denných hlásených úmrtí dramatická, ale snažíme sa na to upozorniť, nemalo by to byť prekvapenie.

Nepredpokladáme, že južné okresy Slovenska a hlavné mesto Bratislava zaznamená vysoké počty úmrtí občanov, ktorí majú v týchto oblastiach trvalé bydlisko. Vďaka alokovaniu pacientov do nemocníc v týchto oblastiach a do väčších miest (Nitra, Komárno, Trnava) budú ale úmrtia zaznamenané aj v nemocniciach v hlavnom meste a v nemocniciach v južných okresov Slovenska. Môže ísť o realokovaných pacientov z postihnutých oblastí zo severu Slovenska.

Predikcia počtu hospitalizovaných pacientov s potvrdením alebo podozrením na infekciu COVID-19 v jednotlivých dňoch do konca novembra 2020

Ak chcete od nás informácie včas a pohodlne do vášho emailu, prihláste sa do nášho Newslettra:

Zdieľajte: