Okresný prebor 21/11/2020

Zdieľajte:

Je tu náš pravidelný týždenný príspevok ohľadom situácie v okresoch, ktorý nazývame okresný prebor. Interpretovať aktuálnu situáciu vôbec nie je jednoduché, nakoľko RT-PCR testovaním sme sa dostali na týždenný priemer 7 184 testov, čo zodpovedalo úrovni testovania v prvé 2 októbrové týždne.

Vtedy sme v 14D priemere nachádzali 868 pozitívnych denne a miera pozitivity testov bola 10,8%. Posledný týždeň navyše ukazuje, že pozitivita testov stúpla v priemere na 20,5%. Úprimne nerozumiem, prečo nevyužívame kapacitu 22 000 PCR testov denne na to, aby sme si overovali pozitivitu z antigénových testov aj cez PCR testy.

Nové pozitívne prípady z PCR testov za 6 týždňov po krajoch.

Tretí týždeň novembra

Zo súhrnných agregovaných dát je zrejmé, že z týždňa na týždeň sme v rámci celého Slovenska poklesli z 11 900 pozitívnych prípadov infekcie na 9 690 pozitívnych prípadov (-19%), ktoré prinieslo RT-PCR testovanie za posledných 7 dní.

Pokles zaznamenali všetky kraje, najvýraznejšie Banskobystrický (-38%), najmenej výrazný pokles Bratislavský a Trenčiansky (oba -9%). Treba však dodať, že kvôli antigénovým testovaniam sa RT-PCR metódou testuje skutočne málo, a tak stav neodráža realitu šírenia epidémie na Slovensku.

To, že je akože všetko v pohode, porážame hnusobu a zlomili sme jej krk, nepotvrdzuje ani situácia v nemocniciach. Za posledných 7 dní nemocnice v priemere hlásili 1 778 hospitalizovaných a kritické stavy sa stále držia nad 200. Aktuálne máme 104 ľudí na JIS a 112 na umelej pľúcnej ventilácii. V skutočnosti sa domnievam, že ak by sme dostatočne trasovali a testovali cez PCR testy, odhalili by sme 1,5 – 2x toľko prípadov, ako evidujeme dnes.

7D incidencia na 10 000 obyvateľov po krajoch.

7D incidencia prepočítaná
na 10 000 obyvateľov

7D incidencia prepočítaná na 10 000 obyvateľov ukazuje logicky z týchto dát pokles vo všetkých krajoch. Významný pokles oproti predchádzajúcemu týždňu vidno v Banskobystrickom kraji (z 18 na 11), v Žilinskom kraji (z 27 na 21) a v Prešovskom kraji (z 30 na 24). V ostatných krajoch Slovenska je pokles incidencie menej výrazný.

Orava pod kontrolou, epidémia sa presúva na Považie a Spiš

7D incidencia prepočítaná
na 10 000 obyvateľov

V našom okresnom semafore aktuálne zvýrazňujeme 22 okresov, tentokrát ale vo výrazne obmenenom znázornení, nakoľko sa o slovo prihlásili nové okresy, kde sa epidemiologická situácia zhoršila. Z pôvodnej zostavy zostali okresy krajských miest, ktoré tvoria jadro prehľadu, zostali naďalej okresy Skalica, Dunajská Streda, Prievidza, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin a Sabinov a pribudli Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Detva, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa a Svidník.

Epidémia sa zastabilizovala po troch kolách zhadzovania atómovej bomby na Orave, avšak ťažisko sa presunulo dvoma smermi do regiónu Považia a na východ cez Liptov na Spiš. V 7D incidencii sa javí situácia ako najkritickejšia v okresoch Púchov a Považská Bystrica, kde oba okresy atakujú hranicu 50, čo by znamenalo okresný tvrdý lockdown na našom semafore.

14D incidencia prepočítaná
na 10 000 obyvateľov

V 14D incidencii neprekročil hodnotu 100, znamenajúcu na našom semafore lokálny lockdown ani jeden z okresov. Významne sa tam však priblížil okres Púchov s hodnotou 99 a už spomínaná Považská Bystrica, ktorá je v 14D na hodnote 85. Obyvateľom z tých okresov a tých, ktorí sú s nimi previazaní, prajeme, aby sa izoláciou, dôslednou karanténou z tejto situácie čo najskôr dostali. Vyžaduje to skutočne trpezlivosť, a pokiaľ možno izoláciu v rámci domácnosti od všetkých ostatných členov rodiny, aby ste ich ochránili.

Na stále vysokých hodnotách v kritickom pásme zostávajú okresy Skalica, Dunajská Streda, Trenčín, Ilava, Nitra, Detva, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Prešov, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa, Svidník a Sabinov.

Situácia sa zlepšila v Žiline, Banskej Bystrici a v Prievidzi a ešte lepšie sú na tom Trnava, Košice a Bratislava.

7D a 14D incidencia na 10 000 obyvateľov po okresoch.

Rýchlosť šírenia – zmena incidencie

V rámci sledovania zmien (kritického rastu, kontrolovaného rastu a nulového rastu, resp. poklesu) sa ukazuje, že sa v rámci 7D zhoršila situácia vo Vranove nad Topľou, čo platí rovnako aj pre 14D, kde navyše rastie incidencia aj v okrese Púchov.

Z tohto pohľadu treba uvítať iniciatívu vlády, ktorá tento víkend testuje antigénovými testami práve v obciach a mestách s vysokou prevalenciou ochorenia, vrátane Púchova. Vybrali 458 obcí a miest, kde vyšla z predchádzajúcich kôl antigénového testovania pozitivita nad 1%. Presne na takéto účely sú tieto testy určené a odporúčané aj Európskou komisiou.

Bolo by úplne perfektné, keby sme následne zvalidovali pozitivitu cez PCR testy.

7D a 14D incidencia na 10 000 obyvateľov – zmena z týždňa na týždeň.

Okresy v grafoch a farbách:
Červenú chceme všetci nízko.

Na záver prikladáme vizualizáciu posledných šiestich týždňov v grafoch pre tých sledovateľov a fanúšikov okresného preboru, ktorí majú 7D a 14D incidenciu na 10 000 obyvateľov vizualizovanú radšej takto:

Grafy: 7D a 14D incidencia v okresoch na 10 000 obyvateľov.

Ak chcete dostávať upozornenia na najnovšie články, prihláste sa
do Newslettra

Zdieľajte: