Mapa okresov a 5-týždňový vývoj k 24. novembru

Zdieľajte:

Po okresoch máme stále veľmi rôznorodý vývoj

K 24. novembru máme aktuálnu mapu okresov Slovenska s grafickou ilustráciou 7D incidencie (výskytu) na 10 000 obyvateľov za posledných 5 týždňov pri mene každého okresu.

7 dňová incidencia (výskyt) nových pozitívnych prípadov po okresoch k 24. novembru

Farba okresu ukazuje aká je 7D incidencia (výskyt) na 10 000 obyvateľov v danom okrese k dátumu 10. novembra. Je zjavné, že pokračuje trend veľmi rozdielneho vývoja situácie v okresoch Slovenska. Rozdiely sú väčšie ako sme videli ku koncu októbra.
Napriek tomu sme od zavedenia prísnejšieho režimu v oravských okresoch a v Bardejove v októbri nevideli uplatňovanie rozdielneho prístupu k mierne alebo silne postihnutým okresom.
Je nepochopiteľné, že na Slovensku dáta a grafy nečítame s pochopením.

Kartografa robí u nás Miroslav Sepši. Miro, veľká vďaka za vynovený design, dobrá práca!

Ak chcete od nás informácie včas a pohodlne do vášho emailu, prihláste sa do nášho Newslettra:

Zdieľajte: