Pandémia má omnoho väčší rozsah ako sme si mysleli

Zdieľajte:

Hospitalizácie – jediné pravdivé číslo

V počtoch pacientov sa nedá zásadne klamať, a preto zoberme ako fakt, že počty pacientov v nemocniciach sú správne, pravdivé a sú dobrým obrazom stavu pandémie. Dokonca sú porovnaneľné medzi krajinami.

Stav hospitalizovaných reportujeme na Slovensku v dvoch veličinách, z ktorých samozrejme tá druhá je vyššia. V špičke II. vlny ide o rozdiel, ktorý síce kolíše, ale je v rozsahu 100 – 250 pacientov:

  • Hospitalizovaní s potvrdením na COVID
  • Hospitalizovaní s potvrdením a s podozrením na COVID
Podiel hospitalizovaných s potvrdením ako % z počtu zistených pozitívnych pripadov z PCR testov.

Hospitalizovaní pacienti za určité obdobie tvoria len zlomok infikovaných. A nakoľko poznáme len podmnožinu skutočného počtu infikovaných, tak akékoľvek % v podiele hospitalizovaných voči infikovaným bude umelo vysoké. Naviac musíme hospitalizáciu posunúť v čase o 7-10 dní oproti identifikácii pozitívneho. Skúsili sme posun o 7 a o 10 dní a na základe presnejších a aj robustnejších dát považujeme posun o 7 dní za stabilnejší v čase.

Aký je rozsah pandémie na Slovensku? Máme jej reálny obraz?

V porovnaní s Českou republikou vykazuje Slovensko vyššie % v podiele. Aj vzhľadom na nižší počet PCR testov na Slovensku (ich prehľad ponúkame v Prehľade po okresoch/krajoch na našom webe) a ich relatívny pokles k ultimu roka 2020 a v januári 2021, vieme vysloviť nasledovné hypotézy:

Podiel hospitalizácií na Slovensku je v úzkom rozsahu 8,9% až 10,3% z infikovaných.

– Vyššie % oproti ČR je spôsobené nižším počtom identifikovaných pozitívnych.

– Na Slovensku by bol pri zachovaní tempa a počtu PCR testov (z októbra) vyšší počet pozitívnych prípadov v novembri, decembri a v januári, čo koreluje s prechodom na antigénové testovanie a s jeho podporou. Na PCR sa zabudlo.

ZÁVER:
Z PCR testov sa stal vďaka skríningu HIT a ich počet bude oproti I. polovici mesiaca v období do konca januára vysoký. Pri predpokladanej pozitivite 15% až 20% bude vysoký aj počet zistených infikovaných a predpokladáme v 7dňových priemeroch viac ako 2 000. Neznamená to, že LOCKDOWN nefunguje a nezabral. Len je asi pravda, že naša špička v 7D priemere na čísle 3 254 bola umelo nízko a v skutočnosti sme “boli = mali byť” nad 4 000.

Číslo, ktoré nepoznáme: Počet infikovaných

Celkový počet infikovaných v danom čase nie je známy. Podľa intenzity testovania (od Dánska s vyše 20 tisíc testami denne až po počty len niekoľko tisíc testov na 1 milión obyvateľov) vykazujú krajiny Európy rôzne počty infikovaných. Slovensko je v počte PCR testov na počet obyvateľov na chvoste a vo štvrtej desiatke rebríčka krajín v Európe. Od začiatku novembra sme sa mohutne pustili do testovania antigénovými testami. Neprijali sme ale jednotnú a konzistentnú metodiku na vykazovanie skutočnej situácie v infikovanosti populácie. Dôsledkom je, že nevieme presne koľko máme infikovaných, ako je krajina, oblasť, okres postihnutý/á. Čo veľmi pravdepodobne vieme indikovať relatívne presne, je trend rastu a aj poklesu počtu infikovaných, zvlášť, ak ide o trend stabilný.

PCR a ANTIGÉN testy – kombinovaný obrázok postihnutia krajiny

Daniel Kerekeš z denníka N pripravuje výborné prehľady situácie s počtami infikovaných a jeho články sú užitočným čítaním. Jeho graf vývoja priemerného počtu zistených pozitívnych prípadov na 7 dňovej báze indikuje tvar a aj vývoj krivky. Jej špička nastala v týždni a v období medzi 29. decembrom 2020 a 5. januárom 2021.

Prečo máme plné nemocnice?

Aj v týždni od 18. januára 2021 dosahujeme nárast a zatiaľ rekordy v počte hospitalizovaných. S potvrdeným COVID sme mali rekord 18. januára s číslom 3 219 a spolu s podozrením na COVID v rovnaký deň na čísle 3 444. Očakávame, že oneskorenie asi 2 až 3 týždne sedí aj teoreticky na posun medzi špičkou infekcie v populácii a následne špičkou hospitalizácií. To by bola dobrá správa, ale musíme počkať do konca januára na jej potvrdenie. Zostávame optimisti: V tretej dekáde januára (od dnes) by sme mali kulminovať v počte hospitalizácií.

Prehľad počtu pacientov v nemocniciach podľa jednotlivých okresov

S interaktívnou mapou nižšie sa môžete hrať, pozrieť si konkrétnu nemocnicu vo Vašom okrese a pozrieť si vývoj obsadenosti v každej nemocnici “v čase”. viete si pozrieť, koľko je pacientov v štátnych nemocniciach = veľa a koľko ich je v súkromných nemocniciach:

Ďakujeme pani Eve Capkovej z Univerzity Komenského za spracovanie údajov a prípravu mapy

Pravidelne pripravujeme aj report stavu nemocníc v jednotlivých okresoch. V tabuľke je tak počet hospitalizovaných pacientov, ako aj kapacita nemocníc, ktorá sa môže v čase meniť:

Stav jednotlivých nemocníc, ich kapacitu a aj predikciu vývoja si môžete pozriet na portáli www.covidsk.sk

Vykazované úmrtia na Slovensku

V tomto článku sa len jemne dotkneme počtu úmrtí . Štát už začal publikovať aj úmrtia “s” COVID-19 a nie len “na” COVID-19, a tak mám lepší obrázok o skutočnej situácii. Nie je vôbec ružová a našu absolútnu a relatívnu pozíciu na svete si viete pozrieť v Benchmarku vývoja úmrtí na COVID-19. Počet úmrtí v poslednom čase predstavujeme v nasledovnej tabuľke. Naše predikcie zo začiatku januára sme upravili bohužiaľ vyššie. Do 25. januára 2021 bude mať Slovensko v záznamoch spolu v I. a v II. vlne 5 000 úmrtí “na” a “s” COVIDOM.

POUŽITÉ ZDROJE:

Metodika vyhodnocovania: databezpatosu.sk
Výsledky RT-PCR testov: korona.gov.sk, covid-19.nczisk.sk/sk
Hospitalizácie a stavy v nemocniciach: korona.gov.sk, covid-19.nczisk.sk/sk, github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data

Zdieľajte: