Celoplošný skríning – máme výsledky a hitparádu

Zdieľajte:

ZDROJ DÁT

Všetky dáta v interaktívnej mape a v príslušných tabuľkách sú z oficiálneho vládneho webu o zdravotných dátach (Zdroj dát: Github – Inštitút zdravotných analýz).

Akékoľvek nepresnosti nie sú spôsobené našim spracovaním, ale chybami priamo v zdroji dát. Ak máte pripomienky k číslam, kontaktujte priamo Inštitút zdravotných analýz SR.

VYSVETLIVKY

Pozitivita Ag testov (%) počas celoplošného testovania (skríningu) od 18. januára 2021 (vrátane):

  • Údaj za Slovensko je vyhodnotený za posledný deň, ku ktorému sú dáta dostupné (dátum je uvedený v zátvorke)
  • Slovensko celkom za obdobie od 18.01.2021
  • Údaje za jednotlivé okresy sú vyhodnotené za obdobie od začiatku skríningu
  • Načítavanie dát a aktualizácia informácii o skríningu sa vykonáva každý deň

CELOPLOŠNÝ SKRÍNING – INTERAKTÍVNA MAPA

Celoplošný skríning

ĎALŠIE INTERAKTÍVNE MAPY A PREHĽADY

Zdieľajte: