predpovede pandemie covid-19 na slovensku

Ako sa nám darí cez dátové analýzy predpovedať vývoj pandémie na Slovensku

Zdieľajte:

Štyri mesiace sa venujeme pandémii COVID-19. Snažíme sa pochopiť na základe štúdia obrovského množstva dát trendy, súvislosti zavedených opatrení s výsledkami dosiahnutými po určitom čase a podobnosti vývoja na Slovensku s krajinami, ktoré boli a sú postihnuté v rovnakej alebo podobnej miere.

Naše predpovede z roku 2020 – výber

  • V novembri bude mať Slovensko 650-700 úmrtí a za rok 2020 číslo narastie na 2 263. Číslo 100 za deň uvidíme najneskôr po Vianociach, určite pred Silvestrom.
  • Hospitalizovaných bude do pár dní 2 500, a do Silvestra 3000 pacientov. Bez ohľadu na to, koľko bude vláda robiť PCR testov, hospitalizovaní budú kulminovať ku koncu januára 2021, pričom nad 4 000 sa nedostaneme. Problém bude nárast ťažkých prípadov ku 500 a 600.
  • Zavretí budeme celý január 2021, deti do školy nepôjdu a známky si pred tabuľou v I. polroku neopravia, ani ak by minister I. polrok predĺžil do polovice februára 2021. Nevieme si predstaviť, že deti pôjdu v januári do školy, ani s testom.
  • Počty infikovaných nejdeme predikovať, je to jedno, testujeme málo, vieme len o podmnožine skutočne infikovaných.

Ako sme predpovedali vývoj v roku 2021

  • Ku koncu januára 2021 sa budeme tešiť na 7-dňový priemer 2 000 infikovaných, vo februári na 1 500 a deti budú stále doma.
  • Ku koncu januára 2021 bude 5 000 úmrtí „na“ COVID a ďalších 1000 „s“ COVIDom.
  • Pokles hospitalizovaných začne v januári 2021 a bude trvať do Veľkej Noci (2 a pol mesiaca). Aj na Veľkú Noc bude hospitalizovaných veľa – v tisícoch.

Iniciatíva Dáta bez pátosu sa ako jedna z mála snaží prichádzať aj s predpoveďami vývoja pandémie na Slovensku. Predpovede nie sú „pravda“. Predpovede sú na základe predpokladov jedným z možných, ale podľa nás pravdepodobných výsledkov. Skutočnosť sa nemusí po určitom čase s predpoveďami zhodovať. Nám sa predpovede vo významnej miere napĺňajú. Niektoré výsledky nás tešia, niektoré nie.

Veľmi podrobné dáta z vývoja v Českej republike nám umožňujú veľa sa učiť a hľadať súvislosti, korelácie, kauzality a predpovedať vývoj. Pre vývoj pandémie je rozhodujúcich niekoľko parametrov a v predpovediach sa bavíme v podstate len o troch veličinách. Počet infikovaných obyvateľov je prvým z nich, a následne niektorí z nich končia v nemocnici a nie nevýznamná časť z hospitalizovaných zomiera.

Situácia ku koncu januára 2021

Na konci januára 2021 sme končili LEN 4. týždeň od skutočného zavedenia lockdownu (pondelok 4. januára 2021). Mobilita obyvateľstva nám klesla výrazne a pomohla v boji s pandémiou. Je to kritická vec, ale ku koncu januára 2021 už opäť stúpala. Nie je to žiadúce a ani príjemné. Klesol nám počet novo-infikovaných z viac ako 3 200 denne (PCR testy) na súčasných 2000 a z 10 000 (PCR + ANTIG) na polovicu.
Následne na prelome mesiacov január a február 2021 kulminovali hospitalizácie, a hlavne klesali ťažké stavy a počet obsadených pľúcnych ventilátorov. Sú to dobré správy, očakávali sme ich, lockdown zabral a zaberá. Skríning určite pomohol hlavne v ohniskách.

Nikdy sme nezhadzovali predpovede iných odborníkov. Netvrdíme, že si čísla vymýšľajú, že šíria bludy, že sa majú ospravedlniť, že tancujú na hroboch mŕtvych a že majú ísť radšej vyvíjať vakcíny. Nezdôrazňujeme, že „čísla nepustia“, nerobíme rozstrely a ohľadom predpovedí už vôbec neuzatvárame stávky. Sme neradi stredobodom pozornosti, radi prispievame do diskusie, sme zodpovední a opatrní. Napriek tomu sme sa stali stredobodom pozornosti premiéra Vlády SR na tlačových konferenciách.

Predpoveď Igora Matoviča na tlačovej konferencii 17. januára 2021

„Ja hovorím, že po testovaní dochádza k zníženiu čísiel o 58 %, a môj pocit je, že na konci januára [2021] budeme na polovičke týchto čísel alebo výrazne, výrazne nižšie [polovica je cca 1 000 infikovaných], a ja hovorím, môj cieľ je, aby od 1. februára [2021] boli deti v škole. Čísla nepustia…“

Časť tlačovej konferencie predsedu Vlády SR, kde si “dáva stávku – rozstrel” s dátovými analytikmi…

Aká bola skutočnosť na konci januára 2021

My sme na základe na Silvestra oznámených opatrení predpovedali a verejne publikovali v dennej tlači, médiách a na sociálnych sieťach nasledovné predpovede. Ich porovnanie so skutočnosťou (a našu odchýlku od nej) ponúkame zosumarizované v tabuľke:

tabuľka predpovede covid-19 január 2021

Naše odporúčania na základe vývoja dát a skúmaných trendov

Od novembra 2020 upozorňujeme na regióny významne zasiahnuté pandémiou a jej šírenie do susedných okresov a krajov. Nechápali sme uvoľnenia v strede novembra a otvorenie fitiek, kostolov, kín, divadiel a plavární v čase, keď susedné krajiny a vývojom nám podobné štáty zavádzali obmedzenia.

V decembri sme navrhovali na základe dát, grafov, tabuliek a vývoja zaviesť regionálne lockdowny na úrovni okresov, krajov, oblastí. Veľmi, veľmi tvrdým jazykom sme po 14. decembri (keď z večera na ráno prijali lockdown v Holandsku a v Dánsku – vo veľmi podobných krajinách vývojom pandémie) a neskôr tesne pred Vianocami navrhovali prísne opatrenia. Oponovali sme otvorenie rekreačných stredísk (chaty, penzióny, hotely, ubytovne) a povolenie cestovania po krajine v rámci osláv sviatkov.

Navrhovali sme zaviesť na potlačenie šírenia pandémie významné lokálne obmedzenia, obmedziť mobilitu a stretávanie sa, navrhovali sme pravidelné a časté testovanie v ohniskách a izoláciu infikovaných a ich okolia.
Ani raz nemali politici odvahu prijať zásadné opatrenia včas, na regionálnej úrovni a vydržať v nich.

Vyhodnocovanie výsledkov voči očakávaniam

Po zavedení lockdownu a po zaznamenaní skutočného poklesu mobility prosíme o trpezlivosť, žiadame nerobiť predčasné závery. Dostavujúce sa výsledky (pokles počtu infikovaných, kulminácia počtu pacientov v nemocniciach, pokles ťažkých prípadov na JIS a UPV, stabilizácia počtu úmrtí) navrhujeme citlivo vyhodnocovať oproti očakávaniam. Tiež navrhujeme porovnávať ich priebeh s vývojom situácie po lockdowne v krajinách podobných Slovensku, či už ide o susedné štáty Rakúsko, Maďarsko a Poľsko alebo o Nemecko, Holandsko, Dánsko, Belgicko a Švajčiarsko.

Porovnanie vývoja počtu nových prípadov (v 7 dňovom priemere) na 1 milión obyvateľov po zavedení lockdownov

Dlhodobo vysvetľujeme, že jediným skutočným známym číslom a parametrom pandémie je počet hospitalizovaných a prípadne počet úmrtí. Ostatné čísla súvisiace s pandémiou, či už sú to infikovaní alebo aktívni infikovaní, prípadne zmeny ich počtov v čase sú len podmnožinou celkového počtu v danom čase a nie sú jednoznačným ukazovateľom stavu pandémie.

Máme dobrý pocit z toho, že nás niektoré autority počúvajú a berú do úvahy nami prezentované dáta. Teší nás to. V niektorých predpovediach sme boli menej presní, v niektorých sme boli veľmi presní. Dnes máme k dispozícii veľmi dobré dáta a predpovede trendov a formulácie očakávaní nám vychádzajú.

Zdroj dát

Dáta čerpáme z otvorených sprístupnených súborov dát na korona.gov.sk, nczi.sk github, ÚVR, Ministerstva zdravotníctva SR a z dátových sád príležitostne publikovaných vládnymi inštitúciami. Podobne čerpáme dáta zo zdrojov v Českej republike a z celosvetových databáz ku COVID-19 (ourworldindata, statista, woldometer). V prediktívnom modeli skúmame závislosti, korelácie a kauzalitu jednotlivých sád dát s inými a snažíme sa na základe prijímaných opatrení korelovať budúci vývoj na Slovensku s vývojom v iných krajinách. Nemodelujeme vývoj na základe fundamentálnych vstupných parametrov, väčšinu našich článkov venujeme analýzam, ilustrovaniu a vysvetľovaniu aktuálnej situácie a skutočných dát v kontexte vývoja pandémie od jej vzniku.

Zdieľajte: