Aká je pravda o dodávkach schválených vakcín na Slovensko?

Zdieľajte:

Lekári na Slovensku k dnešnému dňu podali už pol milióna dávok vakcíny. Verejnosť potrebuje vedieť aký bol pôvodný plán dodávok vakcín, ako sa plní a či prichádza na Slovensko vakcín viac alebo menej ako sa plánovalo. V štandardnej krajine na to stačí jednoduchá tabuľka, aktualizovaná každý týždeň. Keďže nič také oficiálne neexistuje, pripravili sme ju pre vás a budeme ju predkladať aj ako materiál na vládu. Nepotrebujeme k tomu desiatky emocionálnych statusov na sociálnych sieťach. Nech sa páči presná informácia.

Čo sme počuli na tlačovkách a na facebooku

Celý február sme boli bombardovaní LEN informáciami o neschválenej vakcíne SPUTNIK V. Množstvo statusov a vyjadrení o jej vývoji, o rokovaniach, o objednávke, o zmluve, o dodávkach, o tom ako sa vozí lietadlami, o čo výrobca nepožiadal, o čo požiadal. Dokonca prvých 200 tisíc kusov prišlo a sú uskladnené. Zatiaľ sa nimi neočkuje a ani nevieme, kedy sa očkovať začne.

Čo v médiach, na tlačovkách a na facebooku nezaznelo (schválené vakcíny pre Slovensko)

 • Slovensko získa v I. štvrťroku 150 tisíc vakcín naviac (vo februári 2021 sa podarilo oproti plánu dojednať na február a marec 150 tisíc vakcín naviac).
 • Slovensko získa 1,2 milióna vakcín Pfizer a Moderna nad rámec, ktorý bol pôvodne dohodnutý. Už v januári 2021 sa Slovensko rozhodlo dodatočne nakúpiť nad rámec objednaného množstva ďalších 1,2 mil. vakcín od spoločnosti Pfizer a Moderna (po 600 tisíc od každého výrobcu). Výrobcovia vyhoveli.
 • Slovensko získa 1,8 milióna vakcín Moderna nad pôvodne dojednaný rámec. Vo februári 2021 sa Slovensko rozhodlo dodatočne nakúpiť nad rámec už objednaného množstva ďalších 1,8 milióna vakcín od spoločnosti Moderna. Celkovo tak bude mať Slovensko k dispozícii celkom od spoločnosti Moderna viac ako 3,3 milióna vakcín. Dodatočný objem 2,4 milióna vakcín má byť navezený v III. a v IV. štvrťroku 2021.
 • Navyše Slovensko získa ešte ďalších 2,8 milióna vakcín Pfizer/BioNTech nad rámec. Vo februári 2021 sa Slovensko rozhodlo dodatočne nakúpiť nad rámec už objednaného množstva ďalších 2,8 milióna vakcín od spoločnosti Pfizer/BionNTech. V súčasnosti sa o harmonograme dodávok rokuje. Výbornou správou je možná dodávka časti objemu už v II. štvrťroku. Dodatočný objem 3,4 milióna vakcín má byť navezený v II., III. a IV. štvrťroku 2021.

Harmonogram dodávok vakcín na Slovensko

Pôvodný harmonogram z roku 2020

Slovensko rátalo pôvodne s vakcínami pre 3 milióny obyvateľov a zapojilo sa do spoločného obstarávania EÚ. Prerozdeľovací kľúč EÚ pridelil Slovensku 1,22% z celkového zazmluvneného množstva vakcín. Od všetkých výrobcov EÚ zazmluvnila 2,8 miliardy dávok a Slovensko tak získalo možnosť zakúpiť až 17,4 milióna kusov. Nakoľko niektoré vakcíny ešte nie sú v EÚ schválené, Slovensko ich neobjednalo.

Stav zazmluvnených dodávok vakcín za I. štvrťrok 2021

Stav objednaných vakcín na rok 2021 k 26. januáru 2021 podľa informácií od Ministerstva zdravotníctva SR.

Stav ku koncu januára 2021:

 • zazmluvnených a objednaných je 9,452 mil. vakcín od 4 výrobcov,
 • dodatočne sme nakúpili nad rámec objednaného množstva 1,2 mil. vakcín od spoločnosti Pfizer a Moderna – po 600 tisíc od každého výrobcu,
 • očakávané dodávky v januári 2021 boli 200 tisíc (dnes už vieme, že sa naplnili),
 • neschválené vakcíny (autoritou EMA) Slovensko neobjednalo, má na ne nárok a budú k dispozícii neskôr.

Stav ku koncu februára 2021:

 • potvrdené dodávky na február boli 623 tisíc vakcín od troch výrobcov,
 • počas mesiaca prišlo k navýšeniu o celkovo 68 tisíc vakcín (+10%),
 • celkovo bolo dodaných 691 650 kusov vakcín.

Dobrá správa o tom, že dodávatelia z Európy a z USA navýšli svoje dodávky na február oproti plánom z minulého mesiaca sa verejnosti NEDOSTALA. Naopak, bolo zdôrazňované, že dodávky z Európskej Únie meškajú a chýbajú. Oproti poslednému plánu z januára bol pravdou OPAK, dodávky boli vyššie a pomohli na Slovensku riešiť vážnu situáciu:

Plán dodávok vakcín na február 2021 podľa informácií od Ministerstva zdravotníctva SR k 17. februáru 2021.
Plán dodávok vakcín na marec 2021 a skutočnosť dodávok za február 2021 podľa informácií od Ministerstva zdravotníctva SR k 1. marcu 2021.

Plánovaný harmonogram dodávok vakcín na marec 2021:

 • potvrdené dodávky na marec podľa plánu zo 17. februára sú 661 tisíc vakcín,
 • už 1. marca bolo zrejmé, že dodávky na marec budú vyššie o viac ako 113 tisíc vakcín od Pfizer,
 • už 1. marca bolo zrejmé, že dodávky na marec budú nižšie o 27 tisíc vakcín od Moderny, nakoľko boli navýšené skutočné dodávky vo februári,
 • netto budú dodávky v marci vyššie o 86 tisíc vakcín oproti plánom zo 17. februára 2021.

Dobrá správa o tom, že dodávatelia ze EÚ navýšili svoje dodávky na marec 2021 oproti plánom z minulého mesiaca sa verejnosti opäť NEDOSTALA. Naopak, opäť bolo zdôrazňované, že dodávky z Európskej Únie meškajú a chýbajú. Oproti poslednému plánu z februára 2021 bol opak pravdou, sľúbené dodávky sú vyššie a pomôžu na Slovensku riešiť vážnu situáciu.

3. marca 2021 bola premiérom SR oznámená dobrá správa, že v rámci SOS programu Európskej Komisie dostane Slovensko extra 100 tisíc vakcín s dodávkou v marci 2021. Toto množstvo by malo byť naviac oproti plánom dodávok a nie je súčasťou “zápožičky”. Zápožička vakcín je možná po dohode s ktoroukoľvek krajinou s následným vrátením rovnakého množstva neskôr v roku 2021.

Zhrnutie dobrých správ, ktoré verejnosť nepočula

Dobrá správa 1
Už v januári 2021 sa Slovensko rozhodlo dodatočne nakúpiť nad rámec objednaného množstva 1,2 mil. vakcín od spoločnosti Pfizer a Moderna – po 600 tisíc od každého výrobcu. Podarilo sa. Ale túto správu na Slovensku nikto nikomu nezvestoval.

Dobrá správa 2
Vo februári 2021 sa Slovensko rozhodlo dodatočne nakúpiť nad rámec už objednaného množstva ďalších 1,8 milióna vakcín od spoločnosti Moderna. Celkový objem 2,4 milióna vakcín má byť navezený v III. a v IV. štvrťroku 2021. Celkovo tak bude mať Slovensko k dispozícii celkom viac ako 3,3 milióna vakcín od spoločnosti Moderna. Ale túto správu na Slovensku opäť nikto nikomu nezvestoval.

Dobrá správa 3
Vo februári 2021 sa Slovensko rozhodlo dodatočne nakúpiť nad rámec už objednaného množstva ďalších 2,8 milióna vakcín od spoločnosti Pfizer/BionNTech. V súčasnosti sa rokuje a celkový objem 3,4 milióna vakcín má byť navezený v II., III. a IV. štvrťroku 2021. Výbornou správou je možná dodávka už v II. štvrťroku z produkcie novo-vznikajúcich závodov v Nemecku a Rakúsku, ktoré spúšťajú výrobu od 02/2021. Tieto správy na Slovensku nikto nikomu nezvestoval.

Celkový objem zazmluvnených vakcín na rok 2021 pre Slovensko

 • Zazmluvnené vakcíny v objeme 9,451 milióna kusov na základe kontingentu EU.
 • Dodatočne vyrokované dodávky 5,8 milióna kusov z bazára EU.
 • Prisľúbená dodávka 100 tisíc vakcín z SOS programu Európskej komisie na marec 2021.
 • Dar od Francúzska – 15 tisíc vackcín s dodávkou v marci 2021.

Spolu ide o viac ako 15,2 milióna kusov vakcín pre rok 2021. Vakcína od spoločnosti Johnson&Johnson je pritom jednorázová a nevyžaduje si II. dávku. V najbližšej dobe sa očakávajú schválenia vakcín Curevac a Novavax, na dodávku ktorých má Slovensko rovnako nárok vo výške 1,22% celoeurópskych dodávok.

Dnes nie je jasné, či nebude na jeseň potrebné už očkovanú populáciu preočkovať a preto aj Slovensko zotrváva na dohodnutých objemoch a snaží sa po otváraní nových výrobných kapacít dohodnúť zrýchlené a vyššie objemy dodávok vakcín prednostne na II. štvrťrok 2021.

Kde nájdete informácie o očkovaní na celom svete

Kompletné štatistiky o očkovaní proti COVID-19 nájdete v interaktívnej mape na našom webe:

Ďakujeme za spoluprácu

Tento text vznikol na základe investigatívnej práce pani Lucie Plavákovej, ktorá sa téme očkovania venuje dlhodobo a publikuje na sociálnych sieťach zistené údaje, pravidlá, stav očkovania a aj plán dodávok vakcín. Urobila nesmierne množstvo investigatívnej práce. Informácie získava na zaklade opakovaných žiadostí o informácie mimo režimu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií).

Na niektoré otázky Ministerstvo zdravotníctva SR neodpovedá, nakoľko podľa ich právneho názoru “otázky formulované vo Vašej žiadosti nespadajú pod právny režim tohto zákona.”

Každopádne Ministerstvu zdravotníctva SR ďakujeme za doteraz poskytnuté informácie v odpovediach na naše dopytovanie.

Na základe porovnania údajov sme zistili, že existuje mierna nezrovnalosť medzi nám poskytnutými údajmi a prezentáciou MZ SR zo dňa 2.3.2021.
Informácie ale nie sú zásadne iné a nami sprostredkované informácie sú detailnejšie.

Zdieľajte: