Naplnili sa naše COVID predpovede na koniec februára?

Zdieľajte:

Štyri mesiace sa venujeme pandémii COVID-19. Snažíme sa pochopiť na základe štúdia obrovského množstva dát trendy a súvislosti zavedených opatrení. Sledujeme výsledky dosiahnuté po určitom čase a podobnosti vývoja na Slovensku s krajinami, ktoré sú podobné a sú menej alebo viac úspešné.

Naše predpovede na koniec februára 2021

Ešte pred plošným skríningom sme predpovedali stav na koniec januára a aj výhľad na február. Naše predikcie si všimol aj pán premiér a vieme ako to dopadlo na konci januára. Vyhrali sme stávku = rozstrel v parametroch:

  • Počet infikovaných v 7 dňovom priemere (boli sme blízko našich 2000)
  • Deti boli stále doma a do školy nechodili

Predpoveď Igora Matoviča na tlačovej konferencii 17. januára 2021

„Ja hovorím, že po testovaní dochádza k zníženiu čísiel o 58 %, a môj pocit je, že na konci januára [2021] budeme na polovičke týchto čísel alebo výrazne, výrazne nižšie [polovica je cca 1 000 infikovaných], a ja hovorím, môj cieľ je, aby od 1. februára [2021] boli deti v škole. Čísla nepustia…“

Časť tlačovej konferencie predsedu Vlády SR, kde si “dáva stávku – rozstrel” s dátovými analytikmi…

Ako úspešne sme predpovedali koniec februára – veľmi dobre a presne

  • 7dňový priemer nových prípadov (PCR testy. Januárová predpoveď “vo februári sa budeme tešíť na 1500″ sa samozrejme nenaplnila, lebo celá republika sa od 18. januára rozpohybovala v 3. týždni zavedeného lockodownu sa pustila do pravidelného testovania miliónov ľudí. Toto išlo jednoznačne proti logike lockdownu – nemobilní zostať doma a s nikým sa nestretávať.
  • Úmrtia ku koncu februára 2021 sme predpovedali vysoko a predpovede boli presné na základe úmrtnosti hospitalizovaných pacientov. U hospitalizácii sme predikovali kulmináciu okolo 4000. Počet úmrtí sme predikovali presne aj v klasifikácii “na pľúcnu formu COVID” aj v klasifikácii “na+s” COVID-om.
  • Deti budú v škole. Nepredpokladali sme, že vysoký počet zistených pozitívnych umožní na Slovensku otvárať školy. Otvorené boli len materské školy a niekoľko základných škôl pre deti rodičov z I. línie. Toto nás veľmi mrzí, radi by sme deti videli v škole a všetky.
  • Počet novo-hospitalizovaných. Vzhľadom na vyššie počty novo-infikovaných sa viac ľudí dostalo do nemocníc a február bol rekordný mesiac s takmer 10 500 novými hospitalizáciami.

Dobré správy na marec

Pán premiér sa s odborníkmi a vedcami stretol za “ostrouhlým stolom” a v marci sa bude rozhodovať o TOTÁLNOM LOCKODOWNE od 21. marca 2021. Dôvodmi pre rozhodnutie ZAVRIEŤ alebo POSTUPNE OTVÁRAŤ má byť vývoj 4 parametrov:

  • pokles / nárasť mobility
  • pokles / nárast počtu infikovaných – nových prípadov
  • pokles / nárast počtu hospitalizovaných
  • výskyt nových nebezpečných mutácií

Dnes (11. marca) sme s poklesom mobility na poklese nových prípadov (2 059 v 7D priemere k 10. marcu oproti 2 305 na maxime k 28. februáru) a s poklesom hospitalizovaných pacientov na 3 675 z maxima k 1. marcu (3 825). Počet nových mutácií je 7 prípadov Juhoafrickej mutácie, čo je výrazne lepšie ako zistenie v januári: 70% UK B1.1.17.

Zdroj dát

Dáta čerpáme z otvorených sprístupnených súborov dát na korona.gov.sk, nczi.sk github, ÚVR, Ministerstva zdravotníctva SR a z dátových sád príležitostne publikovaných vládnymi inštitúciami. Podobne čerpáme dáta zo zdrojov v Českej republike a z celosvetových databáz ku COVID-19 (ourworldindata, statista, woldometer). V prediktívnom modeli skúmame závislosti, korelácie a kauzalitu jednotlivých sád dát s inými a snažíme sa na základe prijímaných opatrení korelovať budúci vývoj na Slovensku s vývojom v iných krajinách. Nemodelujeme vývoj na základe fundamentálnych vstupných parametrov, väčšinu našich článkov venujeme analýzam, ilustrovaniu a vysvetľovaniu aktuálnej situácie a skutočných dát v kontexte vývoja pandémie od jej vzniku.

Zdieľajte: