Delta na dušičky a pozitívne testy

Zdieľajte:

Nejde o najdôležitejší parameter, ale venujeme mu veľa pozornosti. Počet prípadov z pozitívnych testov láme rekordy a farbí a zatvára okresy. Robíme to správne?

Pozitívne prípady a koľko ich máme

Dušičky. Priznáme, že robia šarapatu vo vykazovaní, lebo priniesli v pondelok 1. novembra štátny sviatok a vtedy sa menej PCR testuje. A menej testov prináša menej pozitívnych prípadov. A menej prípadov poníži aj 7 dňové, ale aj 14 dňové priemery. Prvé významne, druhé menej významne. Na ilustrovanie, v akej situácii sme používame 7 aj 14 dňové priemery dňových dát.

Školské prázdniny. Na prelome októbra a novembra boli aj 5 dňové školské prázdniny. Významne podľa mňa ovplyvnia čísla PCR testov žiakov, čísla pozitívnych prípadov školákov a aj šírenie vírusu. 5 dňová pauza je pri DELTE významná. Koniec októbra spojil školské prázdniny aj s množstvom tried (odhadom 10%), ktoré boli zrovna v karanténe. Tá trvá 10 dní a všetky karantény z októbra vypršia v I. týždeň novembra. Od 8. novembra budú v karanténe len triedy, kde sa objavil pozitívny žiak v utorok až v piatok od 2. do 5. novembra. Bude ich menej ako v predošlých týždňoch.

Ku koncu októbra sme sa dostali na rekordnú úroveň zistených pozitívnych prípadov počas obdobia celej pandémie. Dáta za posledný týždeň: pozitívny výsledok testu dostal každý deň 1 zo 1350 občanov. Spolu za týždeň 5 občanov z 1000.

Porovnanie špičiek II: a DELTA vlny

Flow = tok nových prípadov

Nie je dôležité pozerať len na denné dáta pozitívnych. Ďaleko dôležitejšie je pozerať na celkový počet pozitívnych za určitý čas. Posúďte sami dáta ku koncu októbra:
– máme presne 4028 pozitívnych prípadov z PCR testov celkom denne
– v 7 dňovom priemere máme 516 prípadov z PCR testov na 100 tisíc obyvateľov
– v 14 dňovom priemere máme 875 prípadov z PCR testov na 100 tisíc obyvateľov
– za posledných 7 dní máme 28 tisíc prípadov – to je viac ako polovica 1% z populácie
– za posledných 14 dní máme 48 tisíc prípadov – to je už takmer 1% populácie

Zo 40 prípadov denne v júli sme sa na 10 násobok a 400 prípadov dostali za 7 týždňov v septembri. Následne sme sa opäť na 10 násobok a 4000 prípadov denne dostali za ďalších 7 týždňov. Dnes sme na ďaleko najvyšších číslach pozitívnych. Rekordom jesennej vlny 2020 bolo 2547 prípadov a zimnej vlny 2021 bolo 3260 prípadov v 7 dňovom priemere.

Asi dôležitejším údajom je celkom 93 tisíc pozitívnych prípadov z PCR testov v DELTA vlne od 1. augusta 2021. Zajtra k 2. novembru ich bude 100 tisíc. V DELTA vlne už dostalo pozitívny výsledok z PCR testu 2% obyvateľov Slovenska.

Minulý rok sme 93 tisíc prípadov v PCR testov mali až 22. novembra. Sme asi 3 týždne popredu a máme veľmi rýchle tempo, rýchlejšie ako minulý rok na jeseň a rýchlejšie ako v zime.

Prehľad za 14 dní: Nové prípady pozitívnych / Nové prípday na 100 tisíc obyvateľov

DELTA je významne epidémiou detí a mladých – násobne viac ako II. vlna

Asi 80% zo zistených pozitívnych prípadov boli k dnešku neočkovaní občania, ale je pravda a to treba poznamenať, deti do 12 rokov sa neočkujú a detí je pozitívnych v DELTE veľa. V DELTE v porovnaní s jesennou vlnou minulý rok sme u prvých 93 tisíc pozitívnych zistili:

1) DETI: Až 3332 pozitívnych detí na 100 tisíc detí vo veku 5 až 20 rokov. Minulý rok to bolo len 1087 na 100 tisíc detí. DELTA infikuje deti 3 krát viac, určite aj vďaka tomu, že nie sú zavreté doma, ale chodia do škôl. “Zhodenie rúšok” v októbri rast významne neovplyvnilo. Ostatné vekové kategórie rástli rovnako rýchlo.

Všetky môžu chodiť do škôl a len niektoré pozitívne idú do nemocnice. To percento je zanedbatelné. Z celkovo vyše 5000 prijatých pacientov reprezentujú deti do 20 rokov menej ako 9%, ide asi o 450 detí prijatých do nemocníc za 3 mesiace od 1. augusta. Stále platí, že úmrtia sú veľmi zriedkavé. Nerobíme žiadne závery, či je to veľa alebo málo.

Deti do 20 rokov reprezentujú viac ako 30% pozitívnych prípadov, ale len 8-9% zo 6000 hospitalizovaných pacientov v DELTE od 1. augusta.

Perlička: Vo Svidníku už v Delte našli ako pozitívne každé desiate dieťa. Spolu s II. vlnou už má vo Svidníku, ale aj v Martine 20% detí od 10 do 20 rokov pozitívny výsledok z PCR testu.

Celkové percento PCR pozitívnych počas I. II. a III. vlny na 100 tisíc obyvateľov podľa veku – DETI
Zdroj: Martin Huba

2) SENIORI: Minulú jeseň sme z prvých 93 tisíc pozitívnych mali až 1273 pozitivnych seniorov na 100 tisíc vo veku nad 70 rokov. Tento rok ich máme len 894, minulý rok to bolo o 42% viac. Z nich je tretina zaočkovaných a ich riziko je významne nižšie pri hospitalizácii a aj v pravdepodobnosti úmrtia. Tým pádom je počet pozitívnych vysoko rizikových seniorov tento rok polovičné. U pozitívnych seniorov ide s vysokou pravdepodobnosťou o nástup do nemocnice. U 90 ročných je to 68%, u 80 ročných je to 50%, u 70-80 ročných 32% a aj u 60 ročných je to 20%.

Seniori nad 70 rokov reprezentujú len 6% pozitívnych, ale až 36% z hospitalizovaných 6000 pacientov v DELTE od 1. augusta

Detí je v DELTE 3-krát viac a rizikových seniorov polovica. Ide o výraznú zmenu v štruktúre pozitívnych. Ak je 7 dňová incidencia na 100 tisíc občanov u 10-15 ročných detí 1250, tak u seniorov nad 70 rokov je to číslo 250. U detí ide o 5 násobok. Na jeseň 2020 a v zime 2021 boli čísla rovnaké alebo dokonca 2 násobné v neprospech seniorov.

Perlička: Vo Svidníku (ale aj v Starej Ľubovni a v Prešove) už v DELTE našli ako pozitívneho každého tridsiateho seniora, ide o 3% ľudí nad 70 rokov. Celkovo spolu s II. vlnou už má vo Svidníku, ale aj v Považskej Bystrici, Prešove, Vranove, a v Humennom pozitívny výsledok z PCR testu viac ako 11% seniorov.

Celkové % PCR pozitívnych počas I. II. a III. vlny na 100 tisíc obyvateľov podľa veku – SENIORI
Zdroj: Martin Huba

Záver a návrh pre COVID AUTOMAT: Opačné alebo významne odlišné pomery pozitívnych detí a pozitívnych seniorov má zásadný vplyv na hodnotenie rizika epidemiologickej situácie. Súhlasíme s návrhom Richarda Kollára, ktorý už 3 mesiace radí konzíliu deti do 18 rokov vôbec nebrať do úvahy v COVID AUTOMATE a aj pri hodnotení situácie v okresoch. Hranice pre jednotlivé farby automatu sú stále nastavené nízko. Ale ich zachovanie pri ignorovaní detí umožní okresom skôr prechod do lepšej farby.

Ignorovaním pozitívnych do 18 rokov by sme sa dostali na asi dvoj-tretinové čísla pozitivity a situácia by vyzerala menej dramaticky.

Čo nás podľa nás pravdepodobne (podľa nás) čaká – ZLOMENÁ KRIVKA

  1. Počty pozitívnych detí (a aj testovaných detí) budú začiatkom novembra nižšie ako pred týždňom.
  2. Nižšie počty pozitívnych detí môžu spôsobiť nižšie celkové počty pozitívnych.
  3. Vďaka nižšiemu počtu pozitívnych detí (vykazovali vysokú pozitivitu) klesne aj celková pozitivita PCR testov.
    Všetky tieto pozorovania podporujú aj čísla vykázané v posledných 3 dňoch.
  4. 7 dňové priemery počtu pozitívnych asi klesnú a “technicky” dôjde ku zlomeniu krivky. To nie je samozrejme “fundamentálny” obraz situácie. Ale upozorňovali sme na tento jav a predikovali ho a aj ho odôvodnili. Je podľa nás pravdepodobný. Výborne “zlom krku hnusobe” ilustujú grafy zo SME.
  5. 14 dňové priemery počtu pozitívnych budú naďalej stúpať z konco-októbrovej hodnoty 3407 na 4000 tento týždeň. To bude okolo 7. novembra znamenať, že “za posledných 14 dní dostalo pozitívny výsledok PCR testu 1% obyvateľstva“. Takú situáciu sme ešte nemali.
Ilustrácia ZLOMU v 7 dňových priemeroch PCR, AG a aj PCR+AG testov “na Dušičky”
Zdroj: SME

HOSPITALIZOVANÝM A ÚMRTIAM SA BUDEME VENOVAŤ V ŠPECIÁLNOM ČLÁNKU.

Zdieľajte: