Aktuálne ceny pohonných palív v Európe

Zdieľajte:

Všetky dáta sú z oficiálneho zdroja dát: Priemerné-ceny-pohonných-látok. Prehľad poskytuje dáta každá týždeň ku piatku podľa jednotlivých krajín a v jednotlivých krajinách aj podľa jednotlivých druhov palív (nafta, benzín95, LPG).

NAŠE PREHĽADY A NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Prehľad cien palív bez dane a z daňami (DPH a spotrebná daň)

Prehľad obsahuje 2 stránky (mapu a grafy), ktoré sa prepínajú umiestnením kurzora myši na spodnú lištu a preklikom cez šípky doľava a doprava medzi “1 of 2” až “2 of 2”. Umiestnite kurzor myši (na mobile ťuknite prstom) na lištu na preklik na ďalšiu stranu. Kliknite na oblasť šípky.

Tabuľka a graf ponúkajú možnosť výberu typu paliva vľavo dole v prehľade. Rovnako je možné si vyberať ľubovoľný počet krajín, ktoré sa zobrazia v dvoch grafoch cien “bez” a “s” daňami.

Mód “celá obrazovka”: Z malého obrázku sa do módu plnej obrazovky prepnete klikom na spodnej lište na ikonu obojsmernej šikmej šípky.

Animácia vývoja cien palív (nafty a benzínu 95) od vojny na Ukrajine

Nižšie si po prekliku viete pozrieť vývoj – animáciu vývoja cien paliv na Slovensku a v krajinách regiónu: Česko, Rakúsko, Nemecko, Poľsko a Maďarsko.

Zdieľajte: