Prehľad vývoja cien energií k 31. októbru 2022

Zdieľajte:

Pravidelný prehľad stavu, cien a kurzov kľúčových energetických parametrov umožňuje vidieť ich vývoj v čase a trendy. Ropu, plyn, elektrickú energiu a palivá pre spotrebiteľov sme zaradili do prehľadu v mene, v ktorej sa obchodujú. V prehľade poskytujeme aj aktuálny kurz a vývoj meny EURO oproti USD, ktorý samozrejme trendy ovplyvňuje.

Zemný plyn

Cena zemného plynu sa ocitla ku koncu októbra na 1/3 svojho maxima USD 340 za 1 MWhodinu, ktoré dosiahla ku koncu augusta. Pokles na 1/3 maxima za približne 60 dní (2 mesiace) je dramatický a je možné predpokladať, že pozvoľný pokles bude ku koncu roka pokračovať. Súvisí to z dostatkom plynu, plnými zásobníkmi a s miernym nástupom zimy.

Konverziu z ceny plynu za 1MWhodinu na cenu elektrickej energie za 1MWhodinu urobíme nasledovne: Vynásobíme cenu plynu dvojkou a pripočítaním 50% z ceny CO2 povolenky (dnes asi EUR 80 za 1 tonu CO2). K 31. októbru by cena 1MWhodiny elektrickej energie vygenerovanej v plynovej elektrárni vyšla na EUR 290 / 1 MWhodinu. (2 x 125 + 40 = 290).

Naplnenosť zásobníkov v EÚ je ku koncu októbra na vysokej úrovni 95% a je oproti maximu minulého roka z konca októbra (77%) o takmer 18% vyššia. V Terawatthodinách to robí asi 200 TWhodín. Trend napĺňania zásobníkov je aj v poslednom mesiaci silný a naplnenosť narástla o 6%. Kapacita zásobníkov je približne 110 miliárd m3 a voľných je už len asi 7-8 miliárd m3.

Prehľad kapacity a naplnenosti zásobníkov v krajinách EÚ k 31. októbru 2022

Slovensko má včítane zásobníka v Dolných Bojanoviciach v Českej republike zásobníky plné na 89%. Ale dôležitým je parameter zásob voči ročnej spotrebe. Slovensko vie z existujúcich zásob pokryť viac ako 3/4 svojej ročnej spotreby (76%). V tomto parametre je spolu s Lotyšskom a Rakúskom vo výnimočnej pozícii v rámci celej Európy. Výborné prehľady ponúkajú nami naprogramované vizualizácie:

Ropa

Cena ropy druhov Brent a Ural na svetových trhoch za posledný mesiac narástla o viac ako 5%. Ropa Ural je ale na nižšej úrovni ako pred rokom a je medziročne lacnejšia o 6 USD, naopak ropa Brent je asi o 11 USD medziročne drahšia. Pred rokom bol rozdiel v cene Brent a Ural takmer nulový, dnes sa pohybuje v rozmedzí 15 až 25 USD, pričom ropa Ural je lacnejšia.

Vývoj cien ropy druhov Brent a Ural a ich rozdielu za posledný rok

Palivá na čerpacích staniciach

Vývoj cien palív na Slovensku nie je v poslednom mesiaci pozitívny a ich cena už mesiac rastie, pričom cena nafty stúpala rýchlejšie ako cena benzínu.

Nafta zaznamenala výrazný rast a dnes sa jej cena blíži k maximám posledného roka (1,95 eur / 1 liter). Vzhľadom na nedostatok výrobných kapacít, náročnosť na spotrebu drahého plynu a drahej elektriny pri výrobe nafty predpokladáme, že ceny nafty klesnú až po poklese ceny základnej suroviny a / alebo po posilnení kurzu Eura voči USD. Boli by sme ale prekvapení, ak by sa priemerná cena nafty dostala veľmi blízko 2 eurám, skôr očakávame korekciu smerom dole zo súčasnej ceny.

Diesel je tiež ako alternatíva na vykurovanie komoditou, ktorú spotrebitelia nakupovali a aj nakupujú do zásoby na zimu, čo spôsobilo dodatočnú spotrebu oproti minulým rokom a tlačilo na rast jej ceny.

Kurz Eura voči USD sa mierne zotavil z minima 96 centov za USD a blíži sa k parite, čo predstavuje 3%-4% posilnenie za posledný mesiac. Tento pozitívny vývoj na euro-cenu palív bol ale v poslednom mesiaci vymazaný nárastom ceny ropy Ural o 6%-7%.

Benzín až takým nedostatkom pri výrobných kapacitách netrpí a je pravdepodobné, že u benzínu sme s cenou pri 1,75 eura za 1 liter blízko maxima.

Elektrická energia

Elektrická energia prešla najdynamickejším vývojom za posledných 10 týždňov od 25. augusta. V poslednom augustovom týždni dosiahli krátkodobé ceny vo Francúzsku viac ako 1100 eur za 1 MWhodinu a na Slovensku viac ako 700 eur za 1 MWhodinu. Priemerná mesačná cena v auguste na Slovensku bola rekordných492 eur za 1 MWhodinu a v posledný týždeň augusta bola priemerná cena nad 600 eur za 1 MWhodinu.

Po obnovení výrobných kapacít z jadra vo Francúzsku, z uhlia v Nemecku a po vyšších zrážkach a náraste výroby energie vo vodných elektrárňach v celej Európe ceny výrazne spadli. Dnes sú aj na Slovensku priemerné týždňové ceny na 1/4 maximálnych hodnôt z augusta = okolo 150 eur za 1 MWhodinu.

Je smutné, že túto realitu zatiaľ nevedia:

  1. Pravdivo a v súlade s realitou komentovať politici na Slovensku, a stále strašia
  2. Pomocou neregulovaným odberateľom adresovať cashflow a nákladové problémy vláda a ministerstvá
  3. Do svojich ponúkaných taríf premietnuť dodávatelia: v ponukách na november a december 2022 pre neregulované subjekty
  4. Adresovať ani regulatórne orgány na Slovensku a zjednať nápravu trhu

Je potrebné povedať, že cenníky s cenami v rozmedzí od 500 eur do 1000 eur za 1 MWhodinu ponúkané neregulovaným subjektom na obdobie od 1. novembra mnohých pošlú do bankrotu, povedú k zastaveniu výroby a k obmedzeniu prevádzky.

Rovnako je potrebné povedať, že dodávatelia sa pre neregulované subjekty vyhýbajú ponukám “nakúpim pre Vás na spote”, čím ich stavajú do patovej situácie. Tí sú nútení prevádzky postupne zatvárať. Hotelmi, reštauráciami počínajúc, prevádzkami pekárov, stolárov a skladnikov pokračujúc a náročnými priemyselnými výrobami končiac. Mnohým vypršali dlhodobé kontrakty z minulosti, mnohí začali podnikať v posledných 2 rokoch a dlhodobé kontrakty im ponúkané nikdy ani neboli.

Očakávame skorý zásah vlády, v kombinácii s regulátorom aj pomoc prí nákupoch na burzách (na forward), pri zábezpekách a istinách pre reťazec dodávateľov. Ide o casflow a ide o rýchlu pomoc. Pomoc musí byť koordinovaná, ale je pravdepodobné, že situácia vládu a ministerstvá zaskočila a prv než sa rozhýbu, bude NESKORO.

Vývoj priemernej mesačnej ceny elektrickej energie zobchodovanej na trhu krátkodobých kontrakto
deň vopred

Je ale dobrou správou, že dnešná = novembrová cena 140 eur za 1 MWhodinu je veľmi blízko cene 130 eur spred roka a skôr-či-neskôr dostanú spotrebitelia ponuky v tarifách podobných minuloročným (2021) cenám. Varujeme ale, že je možné, že slovenskí dodávatelia “naliezli” do nevýhodných a cenou vysokých kontraktov a ich náklady sa snažia dnes preniesť na odberateľov. Bol by to veľmi smutný koniec a (ne)riešenie energetickej krízy na Slovensku. Je to v rovine špekulácie a hypotézy, ale najmä u niektorých hráčov na trhu dodávateľov to nie je vylúčené.

ZÁCHRANA: JADROVÁ ENERGIA: Výbornou správou je očakávanie spustenia spolu viac ako +20 GW výkonu 26 francúzskych jadrových reaktorov v najbližších 60 dňoch. Následne do polovice februára by malo pribudnúť ešte dodatočných +10 GW výkonu. Táto energia “zaplaví” v móde 24/7 dodávok západnú Európu a postupne z toho bude benefitovať aj Stredná, Východná Európa a Balkán, ktorí majú dnes najdrahšiu elektrinu v Európe.

Výmenný kurz Euro k USD

Bohužiaľ, tu dobré správy pri nákupe energií nemáme. Euro je slabé. Medziročný pokles Eura voči doláru o 16% je sám osebe nepríjemnosťou, ak nie katastrofou pri rastúcich cenách ropy a ropných produktov. Nižšie ponúkame graf v inverznom formáte USD voči EUR, aby bolo vidno ako dolár posilňoval za posledných 12 mesiacov.

Nedávna korekcia z minima 95 centov na 99 centov je slabou náplasťou na straty za posledný rok.

Zdieľajte: