CENY ENERGIÍ: Prehľad k 11. novembru

Zdieľajte:

Prehľad stavu, cien a kurzov kľúčových energetických parametrov umožňuje vidieť ich vývoj v čase a trendy. Ropu, plyn, elektrickú energiu a palivá pre spotrebiteľov sme zaradili do prehľadu v mene, v ktorej sa obchodujú. V prehľade poskytujeme aj aktuálny kurz a vývoj meny EURO oproti USD, ktorý samozrejme trendy ovplyvňuje.

Prehľad cien a vývoja hlavných energetických komodít k 11. novembru 2022

Zdieľajte:

FacebookWhatsAppMessengerTwitterEmailLinkedInCopy Link

Share

Plná noša dobrých správ

Ku koncu prvej dekády novembra vidíme v cenách energií niekoľko výborných správ:

  • Výmenný kurz Eura k americkému doláru za posledný mesiac posilnil o 6% a Euro sa dostalo nad paritu
  • U palív, ale aj u elektrickej energie a plynu bude pár dní – týždeň trvať, kým sa zmena kurzu plne premietne do koncových cien. Pred Adventom by sme mali vidieť pre zákazníkov pokračovanie povzbudivých správ
  • Zemný plyn sa dostal pod magickú hranicu EUR 100. Stále je to vysoký násobok cien z rokov 2015-2020 (5 násobok priemeru okolo EUR 20), ale len za posledný mesiac išla cena plynu dole o 1/3 z Eur 157 na Eur 98
  • Naplnenosť zásobníkov plynu je na rekordnej úrovni 95% a zásoby sú vyše 100 miliárd m3
  • Ropa sa stále drží pod 100 USD pri silnom poklese kurzu amerického dolára voči Euru
  • Ruská ropa je na cene nižšej ako takto pred rokom a udržuje si diskont 20-25 naďalej klesá
  • Koncové ceny palív na čerpacích staniciach začali klesať a predikujeme pokračovanie tohto trendu v budúcom týždni tak u nafty, ako aj u benzínov

Zemný plyn

Cena zemného plynu spadla za 75 dní o 240 EUR, z maxima EUR 340 za 1 MWhodinu ku koncu augusta. Viac ako 70%-ný pokles spotovej ceny je dramatický a aj forwardové krivky sa približujú v cenách ku hranici 100 euro. Súvisí to z dostatkom plynu, plnými zásobníkmi a aj s miernym nástupom zimy.

Vývoj ceny plynu za posledných 5 rokov 2017-2022

Z ceny plynu derivovaná (odvodená) cena elektrickej energie sa dostala pod EUR 250.
Konverziu z ceny plynu za 1MWhodinu na cenu elektrickej energie za 1MWhodinu urobíme nasledovne: Vynásobíme cenu plynu dvojkou a pripočítaním 50% z ceny CO2 povolenky (dnes asi EUR 80 za 1 tonu CO2) = (2 x 100 + 40 = EUR 240).

Naplnenosť zásobníkov v EÚ je ku koncu októbra na vysokej úrovni 95% a je oproti maximu minulého roka z konca októbra (77%) o takmer 18% vyššia. V Terawatthodinách to robí asi 200 TWhodín alebo je to ekvivalent takmer 20 miliárd m3 do plusu. Kapacita zásobníkov je približne 110 miliárd m3 a voľných je už len 6 miliárd m3.

Prehľad kapacity a naplnenosti zásobníkov v krajinách EÚ k 9. novembru 2022

Slovensko má včítane zásobníka v Dolných Bojanoviciach v Českej republike zásobníky plné na viac ako 90%. Dôležitým je parameter zásob voči ročnej spotrebe. Slovensko vie z existujúcich zásob pokryť viac ako 3/4 svojej ročnej spotreby (79%). V tomto parametre je spolu s Lotyšskom a Rakúskom vo výnimočnej pozícii v rámci celej Európy.

Výborné prehľady ponúkajú nami naprogramované vizualizácie:
1) Aktuálny stav naplnenosti a prehľad napĺňania zásobníkov Slovenska
2) Mesačný priebeh napĺňania zásobníkov na Slovensku za 3 roky

Ropa

Cena ropy druhov Brent a Ural na svetových trhoch posledný mesiac osciluje v pásme 85 – 100 USD. Ropa Ural je ale na nižšej úrovni ako pred rokom a je medziročne lacnejšia o 7 USD, naopak ropa Brent je asi o 13 USD medziročne drahšia. Pred rokom bol rozdiel v cene Brent a Ural takmer nulový, dnes sa pohybuje v rozmedzí 20 až 25 USD, pričom ropa Ural je lacnejšia.

Vývoj cien ropy WTI, BRENT a URAL za posledné 3 mesiace (5 dňový priemer)

Palivá na čerpacích staniciach

Vývoj cien palív na Slovensku je konečne pozitívny. Po opätovnom raste (hlavne nafty) v októbri zlacnela nafta v novembri o 7 centov (z 1,94 na 1,87) a benzín zlacnel tento týždeň tiež o 2-3 centy.

Nafta V minulom prehľade ku koncu októbra sme napísali, že “by sme boli prekvapení, ak by sa priemerná cena nafty dostala veľmi blízko 2 eurám, skôr očakávame korekciu smerom dole zo súčasnej ceny.” Presne to sa stalo a nafta bude v poklese aj pokračovať, dôvodom je pokles ceny kurzu USD voči Euru a efektívne lacnejší nákup suroviny = ropy.

Benzín V minulom prehľade pred 10 dňami sme uviedli, že “u benzínu sme s cenou pri 1,75 eura za 1 liter blízko maxima.” A benzín zažil prvý pokles ceny a rovnako ako nafta bude pozitívne ovplyvnený poklesom kurzu USD voči Euru a očakávame pokles jeho ceny pod 1,70 – vo veľmi skorej dobe = v horizonte 7-10 dní.

Elektrická energia

Elektrická energia prešla najdynamickejším vývojom za posledných 10 týždňov od konca augusta. V poslednom augustovom týždni dosiahli krátkodobé ceny vo Francúzsku viac ako 1100 eur za 1 MWhodinu a na Slovensku viac ako 700 eur za 1 MWhodinu. Priemerná týždenná cena koncom augusta bola na Slovensku rekordných 621 eur za 1 MWhodinu.

Po obnovení výrobných kapacít z jadra vo Francúzsku (dnes 30GW oproti 20GW v auguste), z uhlia v Nemecku a po vyšších zrážkach a náraste výroby energie vo vodných elektrárňach v celej Európe ceny výrazne spadli. Koncom októbra boli aj na Slovensku priemerné týždňové ceny na 1/4 maximálnych hodnôt z augusta = okolo 150 eur za 1 MWhodinu.

Očakávanie: V prvej dekáde novembra mierne vyskočili ku 200 eur, ale po ďalšom nábehu kapacít vo Francúzsku (jadrové reaktory) očakávame postupný pokles ceny v západnej Európe a nasledovne aj na Slovensku.

Zlá správa: Zatiaľ nevidíme pokles ceny elektrickej energie v cenníkoch – tarifách slovenských dodávateľov energií, nakoľko:

  1. Existuje na Slovensku veľmi slabá konkurencia a oligopolný trh dodávateľov
  2. Adresovať situáciu nevie ani Protimonoplný úrad a nevie asi ani nechce zjednať nápravu
  3. Téme nerozumie dobre ani slovenská vláda a napriek rečiam nemá túto tému ako prioritu

Stále platí aj v novembri, že cenníky s cenami v rozmedzí od 430 eur do 750 eur za 1 MWhodinu ponúkané neregulovaným subjektom na obdobie od 1. novembra mnohých pošlú do bankrotu, povedú k zastaveniu výroby a k obmedzeniu prevádzky.

Rovnako je potrebné povedať, že dodávatelia sa pre neregulované subjekty vyhýbajú ponukám “nakúpim pre Vás na spote”, čím ich stavajú do patovej situácie. Tí sú nútení prevádzky postupne zatvárať. Hotelmi, reštauráciami počínajúc, prevádzkami pekárov, stolárov a skladnikov pokračujúc a náročnými priemyselnými výrobami končiac. Mnohým vypršali dlhodobé kontrakty z minulosti, mnohí začali podnikať v posledných 2 rokoch a dlhodobé kontrakty im ponúkané nikdy ani neboli.

Očakávali sme skorý zásah vlády v kombinácii s regulátorom. Ide o casflow a ide o rýchlu pomoc = kto skoro dáva, dvakrát dáva. Mala byť koordinovaná, ale je pravdepodobné, že situácia vládu a ministerstvá zaskočila a prv než sa rozhýbu, bude NESKORO.

Schéma pomoci, ktorá sa objavila v parlamente vykazuje niekoľko vád. Prichádza neskoro, za rozhodné obdobie považuje august a september, a nie rozumnejšie:
– máj-august (prvá etapa) a
– september-december (druhá etapa)
firmy na cash stále nedovidia a do spustenia schémy pomoci je ešte ďaleko.

Vývoj priemernej mesačnej ceny elektrickej energie zobchodovanej na trhu krátkodobých kontrakto
deň vopred

Vzhľadom na to, že dnešná = novembrová cena 168 eur za 1 MWhodinu je nižšia ako cena 185 eur spred roka očakávame, že spotrebitelia dostanú veľmi skoro ponuky v tarifách podobných minuloročným (2021) cenám.

Varujeme ale, že je možné, že slovenskí dodávatelia “naliezli” do nevýhodných a cenou vysokých kontraktov a ich náklady sa snažia dnes preniesť na odberateľov. Bol by to veľmi smutný koniec a (ne)riešenie energetickej krízy na Slovensku. Je to v rovine špekulácie a hypotézy, ale najmä u niektorých hráčov na trhu dodávateľov to nie je vylúčené.

ZÁCHRANA: JADROVÁ ENERGIA: Výbornou správou je očakávanie spustenia spolu viac ako +20 GW výkonu 26 francúzskych jadrových reaktorov v najbližších 60 dňoch. Následne do polovice februára by malo pribudnúť ešte dodatočných +10 GW výkonu. Táto energia “zaplaví” v móde 24/7 dodávok západnú Európu a postupne z toho bude benefitovať aj Stredná, Východná Európa a Balkán, ktorí majú dnes najdrahšiu elektrinu v Európe.

Výmenný kurz Euro k USD

Konečne máme aj tu dobré správy z posledných dní. Medziročný pokles Eura voči doláru sa zastavil a v priebehu mesiaca Euro posilinilo z úrovne 0,95 na viac ako 1,03 za USD. Medziročný pokles o až 18% bol nepríjemnosťou pre náklady na energie, ale Euro straty zmazáva.

Vývoj kurzu EURO vs. USD za posledných 12 mesiacov
Zdieľajte: