Za vysokú infláciu na Slovensku môžu najmä vysoké ceny energií

Zdieľajte:

Vláda v roku 2022 takmer vôbec nepomohla výrobcom a zaplatili sme to všetci. Je jedno, či ste si kupovali pečivo na Vianoce, vajíčka a maslo do koláčov, objednali kachličkára, zháňali hnojivo alebo tankovali na pumpe. Rovnako je jedno, či ste potrebovali drevo na zimu alebo náhradný diel na akýkoľvek prístroj alebo opravára na auto, do bytu, domu.

Rezignácia vlády na osvedčené riešenia z Európy, liknavosť, váhanie a nečinnosť spôsobili, že na Slovensku máme ešte aj v júni 2023 najvyššiu medziročnú infláciu v Eurozóne. A jediná krajina ju máme stále dvojcifernú. Sme obeťou slabých premiérov, neschopných vlád a podpriemerných ministrov. Máme dobrú správu. Bude lepšie… lebo sme na strope a pôjdeme s infláciami dole. Odrazili sme sa, ale bude to trvať zopár mesiacov kým inflácia klesne. U niektorých tovarov dokonca klesnú aj nominálne ceny: napríklad u benzínu a nafty sme toho svedkom už dnes (minulé leto boli maximálne ceny 1,95 eur za liter).

Čo ťahá vysoko konečné ceny tovarov a služieb? Pri skúmaní podstaty trvale vysokej inflácie na Slovensku je dobré sa pozrieť nie na koncové ceny služieb a tovarov, ale na parameter, ktorý tieto ceny ovplyvuje. Je ním Index cien výrobcov. Vývoj cien výrobcov predbieha vývoj cien finálnych produktov na pultoch a služieb pre koncových spotrebiteľov.

Index cien výrobcov ukazuje (v národnej mene príslušnej krajiny) zmeny v predajných cenách výrobcov všetkých výrobkov predávaných na domácom trhu s výnimkou dovozu.

V RASTE CIEN VÝROBCOV BEZ ENERGIÍ: MINIMÁLNE ROZDIELY

Ak sa pozrieme na vývoj cien výrobcov od roku 2020 v Eurozóne a porovnáme ich s vývojom cien na Slovensku, rozdiel je MINIMÁLNY. Dokonca je to možné skonštatovať počas celého obdobia 3 roky dozadu od apríla 2020 do apríla 2023. Ceny narástli o rovnakých 25% tak priemerne za Eurozónu, ako aj na Slovensku. Pozrite si tabuľku rastu cien – index voči základni na úrovni 100 v roku 2015 v Eurozóne a na Slovensku. Ak dáme dáta do grafu, nezbadáme rozdiel vo vývoji, sem-tam sa graf líši v horizonte mesiacov. Inflácia je rovnaká. V máji 2020 bol index na rovnakej úrovni.

Index cien výrobcov BEZ ZAPOČÍTANIA CIEN ENERGIÍ
Index cien výrobcov BEZ ZAPOČÍTANIA CIEN ENERGIÍ

V RASTE CIEN VÝROBCOV VČÍTANE ENERGIÍ: OBROVSKÉ ROZDIELY

Ak sa pozrieme na vývoj cien výrobcov včítane energií od roku 2020 v Eurozóne a porovnáme ich s vývojom cien na Slovensku, rozdiely sú obrovské.

Ceny boli indexovo rovnaké v apríli 2021. Následne došlo k výrazne vyššiemu rastu cien na Slovensku oproti Eurozóne. V Eurozóne vidíme maximum už v septembri 2022 na úrovni asi o 60% vyššie ako v apríli 2021. Na Slovensku ceny naďalej rastú aj za horizontom konca roku 2022 a maximum dosahujú vo februári 2023, ale na až na takmer dvojnásobku: +99% oproti aprílu 2021.

V apríli 2023 sú už ceny v Eurozóne po polročnom poklese na úrovni len o 40% vyššie ako pred 2 rokmi v apríli 2021. Slovensko má ale v apríli 2023 ceny stále na úrovni o 80% vyššie ako v apríli 2021. Rozdiel oproti aprílu 2021 je na Slovensku dvojnásobný oproti Eurozóne: plus 80% oproti plus 40%. V Eurozóne už index (zo základu 100 v roku 2015) k aprílu 2023 poklesol zo 167 na 149, na Slovensku klesá len posledné 2 mesiace a stihol len pokles z úrovne 199 na 191. Ide o obrovské rozdiely.

Ak porovnáme indexy rastu cien “BEZ” energií a “S” energiami, je možné konštatovať, že za rozdiely vývoja a rastu cien finálnych cien výrobkov na Slovensku sú výlučne zodpovedné premrštené a vysoké ceny energií. Ide o elektrinu, plyn, teplo a palivá na čerpacích staniciach (kvôli doprave).

Index cien výrobcov SO ZAPOČÍTANÍM CIEN ENERGIÍ
Index cien výrobcov SO ZAPOČÍTANÍM CIEN ENERGIÍ

KDE A KTO NA SLOVENSKU ZLYHAL?

Na Slovensku štátne inštitúcie (Protimonopolný úrad, URSO, Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo financií) na rozdiel od podobných inštitúcií v iných krajinách Eurozóny a EÚ v roku 2022 a ani na začiatku roka 2023 takmer nekonali voči dodávateľom energií (včítane palív na čerpacích staniciach). Vláda hovorila o miliardách pomoci, ale reálne bola pomoc len minimálna.

  • Celkovo v roku 2022( len v mesiacoch august a september) bola pomoc EUR 140 miliónov eur.
  • V roku 2022 v prvom 1/4 roku bola celková pomoc výrobcom v sume 160 miliónov eur.

    Zlé nastavovanie referenčných období pre výpočet cien energií pre regulovaných zákazníkov (páni Galek a Sulík) ako aj nečinnosť vlády pri schvaľovaní pomoci v rámci schém podporovaných EÚ spôsobili eldorádo a freeride pre dodávateľov energií v roku 2022 a aj v roku 2023, pričom tento stav pretrváva aj v júli 2023.

Po celý rok 2022 a dodnes trpia oproti nášmu regiónu a susedným krajinám naši spotrebitelia energií na vysoké ceny energií tak v regulovanom, ako aj v neregulovanom segmente. Písali sme o tom už v novembri 2022 v článku Prečo majú naše firmy stále vysoké ceny elektriny. Kde je zakopaný pes?

Ceny na Slovensku sa dostávajú do veľmi vysokých úrovní, oproti cenám v Eurozóne.
Ceny na Slovensku nezačnú klesať vtedy, keď v Eurozóne už klesajú, máme oneskorenie.
Ceny na Slovensku klesajú pomalšie, aj keď z vyšších úrovní ako v Eurozóne.

Porovnanie priemernej spotovej ceny elektrickej energie a tarify pre neregulovaných zákazníkov

MEDZIROČNÉ ZMENY CIEN VÝROBCOV (NAMIESTO INDEXU)

Dobre potvrdzuje naše tvrdenia tabuľka medziročných zmien cien výrobcov v Eurozóne a na Slovensku – viď nižšie. V apríli 2023 je zmena v Eurozóne už len +1%, ale na Slovensku sme stále na +18%. Na Slovensku sme veľmi pravdepodobne o 5-6 mesiacov pozadu s poklesom cien oproti priemeru Eurozóny

PREČO JE TO AJ DOBRÁ SPRÁVA?

Dobrou správou je, že Eurozónu budeme dobiehať v poklese cien výrobcov a po poklese cien výrobcov bude klesať s odstupom pár mesiacov aj inflácia. MALA BY. Ale Slovensko patrí oligopolom, oligarchom a tí sa budú s vysokými cenami, s vysokými maržami a s rekordnými ziskami lúčiť neradi.

Medziročná zmena cien výrobcov

NASPÄŤ K BEŽNEJ INFLÁCII – SPOTREBITEĽSKÝM CENÁM

Pozrime sa na vývoj HICP – inflácie. U tohto parametru sa vývoj a trendy cien výrobcov prejavia s oneskorením. Infláciu máme v júni na Slovensku dvojnásobnú oproti Eurozóne. Je vysoká, znižuje sa pomaly, klesať začala výrazne neskôr ako v Eurozóne a veľmi ťažko sa bude s oneskorením dostávať na úrovne, kde je Eurozóna už dnes. Slovensko je v júni na viac ako 11% medziročne, zatiaľ čo Eurozóna je na 5,5%.

Vitajte na Slovensku. Dôvodom je moc oligarchov, monopolov, vysoká korupcia a tiež nedostatočná konkurencia a neochota zákazníkov meniť nákupné zvyky. Preto je Slovensko trhom, kde diktuje ceny dodávateľ a nie zákazník.

Takto vidíme dôvody vysokej inflácie na Slovensku my v Dátach bez pátosu.

Medziročná inflácia (HICP) v EÚ v júni 2023 (Flash data Eurostatu)
Zdieľajte: