POUŽITÉ ZDROJE:

Metodika vyhodnocovania: databezpatosu.sk

Výsledky RT-PCR testov: korona.gov.sk, covid-19.nczisk.sk/sk

Hospitalizácie a stavy v nemocniciach: korona.gov.sk, covid-19.nczisk.sk/sk, github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data

Územné jednotky a mapy: slovak.statistics.sk, sk.wikipedia.org, datawrapper.de

Grafy a mapové podklady: developers.google.com/chart, datawrapper.de, geoportal.sk

Očkovanie vo svete: github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data

Aktualizácie dát: Výsledky RT-PCR testov, Hospitalizácie a stavy v nemocniciach každý deň 11:00-12:00, Očkovanie vo svete každé 4 hodiny