Okresný report podrobný

Zdieľajte:

7-DŇOVÝ SUMÁR POZITÍVNYCH PCR TESTOV NA 10 000 OBYVATEĽOV

7-DŇOVÝ SUMÁR = počet v deň D + počet v deň D-1 +...+ počet v deň D-6

7-DŇOVÝ SUMÁR POZITÍVNYCH AG TESTOV NA 10 000 OBYVATEĽOV

7-DŇOVÝ SUMÁR = počet v deň D + počet v deň D-1 +...+ počet v deň D-6

POČET HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV NA 10 000 OBYVATEĽOV

POČTY OBSADENÝCH A VOĽNÝCH KAPACÍT V NEMOCNICIACH

PERCENTUÁLNA MEDZI-TÝŽDENNÁ ZMENA 14-DŇOVÉHO SUMÁRU POZITÍVNYCH PCR TESTOV

PERCENTUÁLNA MEDZI-TÝŽDENNÁ ZMENA 14-DŇOVÉHO SUMÁRU POZITÍVNYCH AG TESTOV

PERCENTUÁLNA MEDZI-TÝŽDENNÁ ZMENA 14-DŇOVÉHO PRIEMERNÉHO STAVU HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV