Stretnutie s ministrom

20. novembra 2020 mal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí tlačovú konferenciu, kde spomenul aj našu platformu. Nesprávne však interpretoval naše výstupy. Zle rozumel? Nevieme. Ale prvý reálny kontakt s bojovníkmi proti COVID-19 sme si predstavovali inak.

Sme pripravení kedykoľvek pomôcť, ak bude skutočný záujem. Našimi hodnotami sú vedomosti, diskusia a spolupráca.

Without data, you’re just another person with an opinion.

W. Edwards

Veríme, že ministrov tón roztopašného dešpektu vo veci “analytikov” je len prejavom jeho únavy po dlhom týždni a po rozsiahlej tlačovke o úspechoch v boji s vírusom. Upozorňujeme, že zaznelo niekoľko zásadných dát a hodnotení:

  1. “Vo všetkých oblastiach dochádza k poklesom.”
    NIE JE TO TAK – máme niekoľko okresov s výrazným nárastom 7D a 14D incidencie na 10 tisíc obyvateľov (okolo 100% za týždeň) a veľa okresov s vysokým nárastom rovnakého parametra. Tiež máme množstvo okresov s výrazným spomalením šírenia a so slabnutím jeho výskytu. Sú zelené, Slovensko je výrazne NEHOMOGÉNNE postihnuté.
  2. “V nemocniciach prestávajú prichádzať v takom množstve pozitívni pacienti.”
    NIE JE TO TAK – vďaka vysokým úmrtiam, pri stabilnom prepúšťaní vyliečených pacientov a pri oscilovaní celkového počtu hospitalizovaných okolo 1 800 je prílev nových pacientov do nemocníc vysoký. Odhadujeme ho na 1 000 za posledných 7 dní. Už je ich viac ako 3 000 za november, čo je vyššie číslo ako za celý október. A to nemáme v modeli reálny počet úmrtí, lebo sa spoliehame na korona.gov.sk, kde sú dáta opozdené a nízke. Ak reálne umrelo viac ľudí, tak v modeli pri rovnakom konečnom stave hospitalizovaných muselo prejsť viac ľudí cez príjem, aby sedela rovnica. Chyba môže byť až 500 pacientov za november.

Pán minister publikoval 19. novembra 2020 číslo úmrtí 885 s/na COVID-19, pričom oficiálne číslo v tom čase bolo 614. Vzhľadom na skoré prelomenie méty 1 000 v úmrtiach na COVID-19 na Slovensku, a tým pádom 200 na 1 milión obyvateľov, sa zaradíme medzi zásadne a silne postihnuté krajiny.

Bolo by dobré venovať sa ohniskám selektívne, nakoľko tie úmrtia sú tam, a nie v Šali a Leviciach. DÁTA predikujeme od septembra a vyšlo nám veľa predikcií, spätne ich validujeme a ak niečo nevychádza, tak to sú predikcie pána ministra. To by ešte nebol problém. Problém podľa nás začína, keď sa začne aktuálnym výsledkom pripisovať príčina, ktorá ňou síce popri iných paralelných príčinách môže do určitej miery byť, ale zatiaľ je to len HYPOTÉZA. Ďakujeme za pozornosť a Váš pohľad na vec.

Záznam tlačovej besedy:

Ak chcete od nás informácie včas a pohodlne do vášho emailu, prihláste sa do nášho Newslettra: