Na špičke pandémie sme mali toľko pacientov na JISkách a ventilátoroch, koľko ich dnes máme spolu. Sme na konci II. vlny pandémie a zdravotníkom dlžíme veľmi veľa. Ďakujeme Vám.

Zdieľajte:

Základná štatistika hospitalizovaných

Na začiatku marca sme mali takmer 4 tisíc pacientov s potvrdeným COVIDom. Po celom Slovensku a v Bratislave 500. Situácia bola dennodenne komentovaná v médiách, my sa sústredíme na dáta, emócie necháme bokom.

Dnes je pacientov 469 a z nich je len 54 na JISkách a 63 na ventilátoroch. Toto sú približne počty štandardne obsadených infekčných lôžok (ak sú plne obsadené). Kedysi bolo toľko pacientov v spolu v Nitre, v Nových zámkoch a v Galante. Boli to časy, keď ich viac ako 100 denne zomieralo. Dnes zomiera pacientov denne menej ako 10 a blížíme sa k priemeru 5 denne. Štatistický úrad vykázal za obdobie II. vlny spolu 17 tisíc nadmerných úmrtí, o ktorých je možné presvedčivo povedať: v spojitosti s COVIDom (buď na pľúcnu formu alebo s COVIDom, alebo v súvislosti s COVIDom).

Problematické okresy a nemocnice

Stále máme 19 nemocníc hlavne vo veľkých mestách, kde leží 10 a viac pacientov. Vysoký počet (30) pacientov má Čadca, čo je rovnaký počet ako v celej Bratislave. Čadca je najmenej zaočkovaným okresom na Slovensku, ale zatiaľ je to len postreh, nie príčinná súvislosť. Vysoký počet pacientov a starosti s nimi stále majú v Prešove, v Košiciach a v Žiline a z menších miest v Michalovciach, v Nových Zámkoch, v Považskej Bystrici a v Lučenci. Myjavu drží počet 12 pacientov v bordovej farbe do konca mája. Tri štvrtiny pacientov ležia v 19 nemocniciach zo 100. Problémy s COVID, s infikovanými, s hospitalizovanými ostávajú stále regionálne a inak to nebude ani v budúcnosti. Pôjde o ohniská a oblasti, nie je celé kraje, nebodaj krajinu. Musíme sa na to pripraviť.

Bezproblémové okresy

Takmer 50 nemocníc má počet pacientov menej ako 10 a 20 nemocníc má nulu alebo len jedného pacienta. Je to výborný výsledok, lebo mnohé mali desaťnásobky pacientov počas špičky pandémie. Viac ako 50 pacientov mali Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda a dnes sa dostali k nule a sú “necovidové”.

Bratislava

Ak by sa podobne ako Bratislava (z 500 na 31) dostalo Slovensko dnes na 6% maximálneho počtu pacientov, mali by sme dnes iba 230 pacientov (menej ako polovicu). V Bratislavskom kraji a v hlavnom meste sa situácia vyvíja dobre napriek tomu, že ide o spádové nemocnice. Opäť to môže súvisieť s postupom očkovania, nakoľko v Bratislavskom kraji je viac ako 40% zaočkovaných I. dávkou, pričom Slovensko dnes dosiahlo priemer 30%. Ale máme aj okresy so 16% zaočkovaných.

Záverečné postrehy

  1. Z pohľadu zásadného rastu hospitalizovaných trvala II. vlna 10 mesiacov od konca septembra 2020, keď sme mali 182 pacientov do konca júna, kedy predpokladáme stav v nemocniciach okolo 150-250 pacientov.
  2. Rast počtu pacientov trval včítane septembra 6 mesiacov do začiatku marca, pokles bude trvať 3-4 mesiace do konca júna. Pokles je rýchlejší ako nárast počtu pacientov, ale to súvisí aj s úmrtiami a nie len s prepúšťaním preliečených pacientov.
  3. Postupne sme prekročli hraničné počty 2000 pacientov okolo Mikuláša, 3000 v januári behom 4 týždňov od hranice 2000 a následne za ďalších 6 týždňov sme kulminovali pri 4000.
  4. Nemáme presné dáta, ale do nemocníc sa dostalo takmer 60 tisíc pacientov, čo je viac ako 1% populácie Slovenska. Ešte aj v máji prijmú do nemocnice 2 tisíc pacientov a aj dnes prichádza v zlom stave do nemocníc 30-50 pacientov denne.
  5. Treba si uvedomiť, že v nemocnici neleží 500 pacientov, ktorých postupne liečia, priemerne sa pacient zdrží v nemocnici menej ako 10 dní. Nemocnice sa stále plnia novými a novými pacientmi, ktorí sa infikovali, majú príznaky a ťažký priebeh. Aj v júni príde do nemocníc každý deň 15-25 pacientov a dvaja až piati denne zomrú. Platí, že z infikovaných asi 12% príde do nemocnice a z nich každý piaty- šiesty sa nevráti domov.
  6. Aj v máji zomrie takmer 1000 pacientov “na pľúcnu formu COVID” alebo “s COVIDom”. V júni predpokladáme stále viac ako 100 úmrtí, budú to hlavne pacienti, ktorí sú už dnes v nemocnici alebo sa tam dostanú behom 2-3 týždňov.
  7. Konečný počet nadmerných úmrti kvôli COVID predpokladáme ku koncu júna veľmi blízko 20 tísíco. Dnešné dáta štatistického úradu ku koncu apríla hovoria o viac ako 17 tísíc obetiach.
Štruktúra podľa veku a počty pacientov prijatých do nemocníc v jednotlivých týždňoch

NIKDY. Takto sa nevrátime do normálu nikdy. N I K D Y.

Zdieľajte:

Zapínate si pás v aute? Nosíte prilbu na lyžovačke? Máte 60-69 rokov? Šanca že umriete pri autonehode alebo pri lyžovaní v najbližších 2 týždňoch je 100 krát menšia ako to, že chytíte kovid a umriete naň. V NAJBLIŽŠÍCH 14 DŇOCH. Do nemocníc príde najbližšie 2 týždne 1 300 ľudí vo veku 60 až 69 rokov. Z nich 20% alebo 260 zomrie a domov sa nevráti.

Za posledný polrok sa to v tejto vekovej kategórii stalo už 2 500 ľuďom. Obyvateľov v tejto vekovej skupine bolo 685 tisíc. Len kvôli kovidu už ich je menej ako 683 tisíc. Očkovať sa nemusíte, ale zvážte to, keď si budete dávať v aute pás. Čakáreň na MODERNU bola včera pre 60 a viac ročných v Košickom kraji prázdna.

Jednoducho a po slovensky: Ak by sa nám podarilo (dobrovoľne) zaočkovať všetkých ľudí nad 50 rokov, tak by sme už po 3 týždňoch mali nasledovný výsledok: Namiesto 75 úmrtí DENNE by sme ich mali iba 15 denne a postupne by to klesalo. Podobne namiesto 250 hospitalizovaných denne by ich bolo iba 50 denne. Ale my zaočkovaných máme málo (asi 30% bez ďalšieho väčšieho záujmu) a tak len v tejto vekovej skupine budeme mať o 1500 úmrtí mesačne viac.

Najprv porovnanie: Slovensko a Veľká Británia

Aby sme pochopili, ako veľmi “mimo” s celým očkovaním sme na Slovensku, je potrebné sa pozrieť do zrkadla. Veľká Británia očkuje v týchto dňoch vekovú kategóriu nad 50 rokov, konkrétne 50 až 53 ročných. V januári oprášili minulý rok pripravený UK-COVID-19 Vaccines delivery plan a idú podľa neho.

Slovensko dnes očkuje rovnakú vekovú skupinu 50 a viac ročných ako Veľká Británia.

Základné počty: UK má dnes zaočkovaných 32 miliónov ľudí prvou dávkou, čo je ich stratégia. Tento počet chceli mať podľa plánu na konci apríla. Slovensko chcelo mať 1 milión očkovaných na konci marca, ale budeme to mať asi na konci apríla (nie podaných látok, ale jedinečných očkovaných ľudí).

Výsledok v UK: Výsledok vo Veľkej Británii vidíte na obrázku nižšie. Počet úmrtí klesol z 1250 denne na 25 denne. Počet pacientov klesol z 35 tisíc na 3500. Je to výsledok stratégie, plánu, exekúcie, dôslednosti a pochopenia dôsledkov DOBRÉHO OČKOVACIEHO PLÁNU.

Výsledok na Slovensku: Počet hospitalizovaných po viac ako troch mesiacoch očkovania je namiesto 4000 tesne pod 3000. Počet úmrtí je v priemere 80 denne namiesto rekordných 125 denne na prelome februára-marca.

Počet úmrtí za 7 dní – SPOLU. Priebeh od začiatku roka 2021

Najväčší problém: Asi si neuvedomujeme, že problémom v nemocniciach nie je doliečenie 3000 pacientov, ktorí tam dnes ležia! Reálnym problémom je to, že každý týždeň prinesú do nemocníc nových viac ako 2 tisíc pacientov a 500 z nich zomrie. Za 2 týždne sa takmer všetci pacienti v nemocniciach vymenia a takto to točíme už pol roka od októbra.

Jedinou skupinou, kde došlo k poklesu nových pacientov sú ľudia nad 90 rokov a nad 80 rokov. Ale tých 90 ročných bolo len okolo 40 týždenne a klesli na 20 a tých nad 80 rokov bolo okolo 300 a klesli na 200. Problémom je 1500 nových pacientov každý týždeň v ročníkoch 50 až 79 rokov. A tento počet neklesá. Ich počty výrazne neklesnú, pokiaľ nebudú tieto vekové kategórie chránené protilátkami získanými prirodzene (5%-10%), získanými prekonaním COVIDU (10-20%) alebo očkovaním. Zatiaľ inú možnosť nemáme.

Riziko na najbližšie týždne a mesiace – VEĽKÝ PROBLÉM

Nakoľko je vôľa očkovať sa vo vekových skupinách nad 50 rokov len okolo 40%, tak bude pre väčšinu ľudí nad 50 rokov problém získať ochranu voči riziku nakaziť sa COVID-19. Očkovanie je a musí byť dobrovoľné, len ak má CELÁ KRAJINA nastavené očakávania a proces otvárania a návratu k normálnemu životu na počet hospitalizovaných, tak netreba mať veľké očakávania.

60 roční seniori – zobuďte sa, prosím

Ako vidno z obrázku, napríklad vo vekovej skupine 60 až 69 ročných je zo 687 tisíc obyvateľov každý týždeň 1 z 1000 alebo spolu asi 687 z nich dovezených do nemocnice s vážnymi príznakmi a problémami. Tento počet je podobný ako v januári a je trošku nižší oproti špičke pandémie vo februári. 20% z týchto pacientov sa domov nevráti. Je to 160 ľudí týždenne. Ale na očkovanie vakcínou MODERNA v Košickom kraji je v čakárni NULA ľudí.

50 – 59 roční: Podobne je na tom skupina nad 50 rokov s tým rozdielom, že z týždenne do nemocnice dovezených 400 pacientov zomrie iba 40, čo je 10% z nich.

Počty a prehľad nových pacientov v nemocniciach podľa vekových skupiín a týždňov. Zdroj: IZA a MZ
Počty obyvateľov vo vekových skupinách a ich zastúpenie na celkovom počte obyvateľov Slovenska
Ilustrácia výsledku BEZ a “S” očkovaním na vekové skupiny do 50 rokov a nad 50 rokov

Účinnosť vakcín PfizerBioNTech a AstraZeneca

Už 3 týždne po podaní prvej dávky jednej z týchto vakcín je pravdepodobnosť infikovania sa nižšia o 60%. Čo je dôležitejšie, výrazne až o 80% klesá pravdepodobnosť tažkého stavu a hospitalizácie a následne úmrtia. Výsledky sú z Veľkej Británie kde sa očkuje týmito dvoma vakcínami a zaočkovali už 32 miliónov ľudí. Všetkých nad 55 rokov a v domovoch, kde sa o seniorov starajú – z tých, ktorí chceli. Veľká väčšina chcela. Lebo boli ohrození.

JJednoducho a po slovensky: Ak by sa nám podarilo (dobrovoľne) zaočkovať všetkých ľudí nad 50 rokov, tak by sme už po 3 týždňoch mali nasledovný výsledok: Namiesto 75 úmrtí DENNE by sme ich mali iba 15 denne a postupne by to klesalo. Podobne namiesto 250 hospitalizovaných denne by ich bolo iba 50 denne. Ale my zaočkovaných máme málo (asi 30% bez ďalšieho väčšieho záujmu) a tak len v tejto vekovej skupine budeme mať o 1500 úmrtí mesačne viac.

Ľudia nad 60 rokov robia 75% hospitalizovaných a 90% úmrtí. Tak si Slovensko vyber, je to na nás.

Slovensko: (NE)očkovací plán na apríl

postup očkovania na slovensku apríl 2021
Zdieľajte:

Nejdeme Vás oblievať studenou vodou, ale asi stuhnete. Vyrojili sa u nás očkovacie kalkulačky a dávajú termíny očkovania na apríl 2021 mládencom a dievčatám. Pozreli sme sa na avízované dodávky, počty očkovaných I. dávkou, a počty tých, ktorí potrebujú do 30 dní dostať II. dávku.

celý článok

Je v nemocnici pre mňa voľná posteľ? Počty pacientov klesajú a aj budú klesať pomaly.

Zdieľajte:

S príchodom jari klesli počty hospitalizovaných s COVID-19 v nemocniciach na číslo 3500. Je to presne o 500 menej ako rekordy 4 048 a 4 056 k 7. a 8. marcu2021. Pokles počtu pacientov nie je ale jednoznačným trendom po celom Slovensku. Niekde klesá, niekde stúpa. Dobrou správou je, že vieme na základe poklesu počtu novo-infikovaných / pozitívnych ľudí predpokladať budúci vývoj. Dôležité sú 2 faktory. Pokračujúci pokles v okresoch a krajoch, kde je COVID-19 na ústupe a očakávaný pokles v oblastiach, kde v posledných 2 týždňoch výskyt vírusu dosiahol špičku.

celý článok

Z vrchola II. vlny klesáme a peklo so 100 úmrtiami denne skončilo. Čo nás čaká?

Zdieľajte:

Prinášame plnú nošu dobrých správ. Jediné krivky, ktoré dnes rastú, sú počty očkovaných prvou a dvoma dávkami. Čakali sme na to 6 mesiacov od povestného “Nevestičky dobre bude“. Máme za pol roka odhadom asi 15 tisíc nadmerných úmrtí oproti normálu 23 tisíc úmrtí. Za pol roka zomrelo na Slovensku spolu 43 tisíc ľudí, z toho každý tretí by bez pandémie veľmi pravdepodobne dnes žil.

celý článok

Otvorený list Vláde Slovenskej republiky k otváraniu škôl v marci 2021

Otváranie škôl
Zdieľajte:

Vážený pán minister Branislav Gröhling, vážený pán premiér Igor Matovič, vážený pán podpredseda Richard Sulík, vážená pani podpredsedníčka vlády Veronika Remišová, vážený pán predseda Boris Kollár. Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová,

ak bol niekedy za posledného pol roka čas – mesiac, týždeň alebo deň, kedy je jasné, že školáci nepatria do škôl, tak je to TERAZ – na začiatku marca 2021.

celý článok

Aká je pravda o dodávkach schválených vakcín na Slovensko

Zdieľajte:

Lekári na Slovensku k dnešnému dňu podali už pol milióna dávok vakcíny. Verejnosť potrebuje vedieť aký bol pôvodný plán dodávok vakcín, ako sa plní a či prichádza na Slovensko vakcín viac alebo menej ako sa plánovalo. V štandardnej krajine na to stačí jednoduchá tabuľka, aktualizovaná každý týždeň. Keďže nič také oficiálne neexistuje, pripravili sme ju pre vás a budeme ju predkladať aj ako materiál na vládu. Nepotrebujeme k tomu desiatky emocionálnych statusov na sociálnych sieťach. Nech sa páči presná informácia.

celý článok

Kedy to peklo cez sto úmrtí denne skončí?

Zdieľajte:

Pol roka sa venujeme pandémii. Nepozeráme len DOZADU NA STARÉ ČÍSLA. Prinášame pohľad dopredu na celkovú situáciu. Na marec a jar 2021 máme dobré správy, určite nenavrhujeme LOCKDOWN. Starosti s nástupom III. vlny majú a budú mať hlavne susedné krajiny a krajiny podobné Slovensku, ktoré v lockdownoch zišli na nízke čísla infikovaných. Je to prekvapivé zistenie? Deň zúčtovania bude koncom júna. Ešte sa o Slovensku bude písať.

celý článok