CENY ENERGIÍ: Prehľad k 11. novembru

Zdieľajte:

Prehľad stavu, cien a kurzov kľúčových energetických parametrov umožňuje vidieť ich vývoj v čase a trendy. Ropu, plyn, elektrickú energiu a palivá pre spotrebiteľov sme zaradili do prehľadu v mene, v ktorej sa obchodujú. V prehľade poskytujeme aj aktuálny kurz a vývoj meny EURO oproti USD, ktorý samozrejme trendy ovplyvňuje.

Prehľad cien a vývoja hlavných energetických komodít k 11. novembru 2022

Zdieľajte:

FacebookWhatsAppMessengerTwitterEmailLinkedInCopy Link

Share

Plná noša dobrých správ

Ku koncu prvej dekády novembra vidíme v cenách energií niekoľko výborných správ:

 • Výmenný kurz Eura k americkému doláru za posledný mesiac posilnil o 6% a Euro sa dostalo nad paritu
 • U palív, ale aj u elektrickej energie a plynu bude pár dní – týždeň trvať, kým sa zmena kurzu plne premietne do koncových cien. Pred Adventom by sme mali vidieť pre zákazníkov pokračovanie povzbudivých správ
 • Zemný plyn sa dostal pod magickú hranicu EUR 100. Stále je to vysoký násobok cien z rokov 2015-2020 (5 násobok priemeru okolo EUR 20), ale len za posledný mesiac išla cena plynu dole o 1/3 z Eur 157 na Eur 98
 • Naplnenosť zásobníkov plynu je na rekordnej úrovni 95% a zásoby sú vyše 100 miliárd m3
 • Ropa sa stále drží pod 100 USD pri silnom poklese kurzu amerického dolára voči Euru
 • Ruská ropa je na cene nižšej ako takto pred rokom a udržuje si diskont 20-25 naďalej klesá
 • Koncové ceny palív na čerpacích staniciach začali klesať a predikujeme pokračovanie tohto trendu v budúcom týždni tak u nafty, ako aj u benzínov

Zemný plyn

Cena zemného plynu spadla za 75 dní o 240 EUR, z maxima EUR 340 za 1 MWhodinu ku koncu augusta. Viac ako 70%-ný pokles spotovej ceny je dramatický a aj forwardové krivky sa približujú v cenách ku hranici 100 euro. Súvisí to z dostatkom plynu, plnými zásobníkmi a aj s miernym nástupom zimy.

Vývoj ceny plynu za posledných 5 rokov 2017-2022

Z ceny plynu derivovaná (odvodená) cena elektrickej energie sa dostala pod EUR 250.
Konverziu z ceny plynu za 1MWhodinu na cenu elektrickej energie za 1MWhodinu urobíme nasledovne: Vynásobíme cenu plynu dvojkou a pripočítaním 50% z ceny CO2 povolenky (dnes asi EUR 80 za 1 tonu CO2) = (2 x 100 + 40 = EUR 240).

Naplnenosť zásobníkov v EÚ je ku koncu októbra na vysokej úrovni 95% a je oproti maximu minulého roka z konca októbra (77%) o takmer 18% vyššia. V Terawatthodinách to robí asi 200 TWhodín alebo je to ekvivalent takmer 20 miliárd m3 do plusu. Kapacita zásobníkov je približne 110 miliárd m3 a voľných je už len 6 miliárd m3.

Prehľad kapacity a naplnenosti zásobníkov v krajinách EÚ k 9. novembru 2022

Slovensko má včítane zásobníka v Dolných Bojanoviciach v Českej republike zásobníky plné na viac ako 90%. Dôležitým je parameter zásob voči ročnej spotrebe. Slovensko vie z existujúcich zásob pokryť viac ako 3/4 svojej ročnej spotreby (79%). V tomto parametre je spolu s Lotyšskom a Rakúskom vo výnimočnej pozícii v rámci celej Európy.

Výborné prehľady ponúkajú nami naprogramované vizualizácie:
1) Aktuálny stav naplnenosti a prehľad napĺňania zásobníkov Slovenska
2) Mesačný priebeh napĺňania zásobníkov na Slovensku za 3 roky

Ropa

Cena ropy druhov Brent a Ural na svetových trhoch posledný mesiac osciluje v pásme 85 – 100 USD. Ropa Ural je ale na nižšej úrovni ako pred rokom a je medziročne lacnejšia o 7 USD, naopak ropa Brent je asi o 13 USD medziročne drahšia. Pred rokom bol rozdiel v cene Brent a Ural takmer nulový, dnes sa pohybuje v rozmedzí 20 až 25 USD, pričom ropa Ural je lacnejšia.

Vývoj cien ropy WTI, BRENT a URAL za posledné 3 mesiace (5 dňový priemer)

Palivá na čerpacích staniciach

Vývoj cien palív na Slovensku je konečne pozitívny. Po opätovnom raste (hlavne nafty) v októbri zlacnela nafta v novembri o 7 centov (z 1,94 na 1,87) a benzín zlacnel tento týždeň tiež o 2-3 centy.

Nafta V minulom prehľade ku koncu októbra sme napísali, že “by sme boli prekvapení, ak by sa priemerná cena nafty dostala veľmi blízko 2 eurám, skôr očakávame korekciu smerom dole zo súčasnej ceny.” Presne to sa stalo a nafta bude v poklese aj pokračovať, dôvodom je pokles ceny kurzu USD voči Euru a efektívne lacnejší nákup suroviny = ropy.

Benzín V minulom prehľade pred 10 dňami sme uviedli, že “u benzínu sme s cenou pri 1,75 eura za 1 liter blízko maxima.” A benzín zažil prvý pokles ceny a rovnako ako nafta bude pozitívne ovplyvnený poklesom kurzu USD voči Euru a očakávame pokles jeho ceny pod 1,70 – vo veľmi skorej dobe = v horizonte 7-10 dní.

Elektrická energia

Elektrická energia prešla najdynamickejším vývojom za posledných 10 týždňov od konca augusta. V poslednom augustovom týždni dosiahli krátkodobé ceny vo Francúzsku viac ako 1100 eur za 1 MWhodinu a na Slovensku viac ako 700 eur za 1 MWhodinu. Priemerná týždenná cena koncom augusta bola na Slovensku rekordných 621 eur za 1 MWhodinu.

Po obnovení výrobných kapacít z jadra vo Francúzsku (dnes 30GW oproti 20GW v auguste), z uhlia v Nemecku a po vyšších zrážkach a náraste výroby energie vo vodných elektrárňach v celej Európe ceny výrazne spadli. Koncom októbra boli aj na Slovensku priemerné týždňové ceny na 1/4 maximálnych hodnôt z augusta = okolo 150 eur za 1 MWhodinu.

Očakávanie: V prvej dekáde novembra mierne vyskočili ku 200 eur, ale po ďalšom nábehu kapacít vo Francúzsku (jadrové reaktory) očakávame postupný pokles ceny v západnej Európe a nasledovne aj na Slovensku.

Zlá správa: Zatiaľ nevidíme pokles ceny elektrickej energie v cenníkoch – tarifách slovenských dodávateľov energií, nakoľko:

 1. Existuje na Slovensku veľmi slabá konkurencia a oligopolný trh dodávateľov
 2. Adresovať situáciu nevie ani Protimonoplný úrad a nevie asi ani nechce zjednať nápravu
 3. Téme nerozumie dobre ani slovenská vláda a napriek rečiam nemá túto tému ako prioritu

Stále platí aj v novembri, že cenníky s cenami v rozmedzí od 430 eur do 750 eur za 1 MWhodinu ponúkané neregulovaným subjektom na obdobie od 1. novembra mnohých pošlú do bankrotu, povedú k zastaveniu výroby a k obmedzeniu prevádzky.

Rovnako je potrebné povedať, že dodávatelia sa pre neregulované subjekty vyhýbajú ponukám “nakúpim pre Vás na spote”, čím ich stavajú do patovej situácie. Tí sú nútení prevádzky postupne zatvárať. Hotelmi, reštauráciami počínajúc, prevádzkami pekárov, stolárov a skladnikov pokračujúc a náročnými priemyselnými výrobami končiac. Mnohým vypršali dlhodobé kontrakty z minulosti, mnohí začali podnikať v posledných 2 rokoch a dlhodobé kontrakty im ponúkané nikdy ani neboli.

Očakávali sme skorý zásah vlády v kombinácii s regulátorom. Ide o casflow a ide o rýchlu pomoc = kto skoro dáva, dvakrát dáva. Mala byť koordinovaná, ale je pravdepodobné, že situácia vládu a ministerstvá zaskočila a prv než sa rozhýbu, bude NESKORO.

Schéma pomoci, ktorá sa objavila v parlamente vykazuje niekoľko vád. Prichádza neskoro, za rozhodné obdobie považuje august a september, a nie rozumnejšie:
– máj-august (prvá etapa) a
– september-december (druhá etapa)
firmy na cash stále nedovidia a do spustenia schémy pomoci je ešte ďaleko.

Vývoj priemernej mesačnej ceny elektrickej energie zobchodovanej na trhu krátkodobých kontrakto
deň vopred

Vzhľadom na to, že dnešná = novembrová cena 168 eur za 1 MWhodinu je nižšia ako cena 185 eur spred roka očakávame, že spotrebitelia dostanú veľmi skoro ponuky v tarifách podobných minuloročným (2021) cenám.

Varujeme ale, že je možné, že slovenskí dodávatelia “naliezli” do nevýhodných a cenou vysokých kontraktov a ich náklady sa snažia dnes preniesť na odberateľov. Bol by to veľmi smutný koniec a (ne)riešenie energetickej krízy na Slovensku. Je to v rovine špekulácie a hypotézy, ale najmä u niektorých hráčov na trhu dodávateľov to nie je vylúčené.

ZÁCHRANA: JADROVÁ ENERGIA: Výbornou správou je očakávanie spustenia spolu viac ako +20 GW výkonu 26 francúzskych jadrových reaktorov v najbližších 60 dňoch. Následne do polovice februára by malo pribudnúť ešte dodatočných +10 GW výkonu. Táto energia “zaplaví” v móde 24/7 dodávok západnú Európu a postupne z toho bude benefitovať aj Stredná, Východná Európa a Balkán, ktorí majú dnes najdrahšiu elektrinu v Európe.

Výmenný kurz Euro k USD

Konečne máme aj tu dobré správy z posledných dní. Medziročný pokles Eura voči doláru sa zastavil a v priebehu mesiaca Euro posilinilo z úrovne 0,95 na viac ako 1,03 za USD. Medziročný pokles o až 18% bol nepríjemnosťou pre náklady na energie, ale Euro straty zmazáva.

Vývoj kurzu EURO vs. USD za posledných 12 mesiacov

Prečo majú naše firmy stále vysoké ceny elektriny. Kde je zakopaný pes?

Zdieľajte:

Možno je špekulantom niekto z domácej scény a nie na burze v Lipsku. A nebolo by prekvapením, ak by si svoje povinnosti “regulovať trh” neplnila naša vláda = náš štát a nie EÚ a cudzie štáty a ich vlády. Tento text je o neregulovanom trhu neregulovaných odberateľov elektriny nad 30 tisíc kWhodín ročne, ktorí tvoria väčšinu spotreby elektriny na Slovensku.

KEDY BOLA DRAHÁ ELEKTRINA NA BURZE

Vývoj cene elektriny na krátkodobom trhu

Najdrahšia bola v auguste, veľmi drahá v septembri (€492 a €386). V 4. štvrťroku je cena relatívne nízko, na úrovniach rovnakého štvrťroka 2021 (€190 vs. €180). V novembri je cena pod úrovňou novembra roka 2021 (€188 vs. €185). Obdobie najvyšších cien máme na burzách za sebou. Novembrová cena je nižšia ako ktorýkoľvek z posledných 14 mesiacov (€141).

AKO A KEDY REAGOVALI DODÁVATELIA ELEKTRINY

Nie všetci dodávatelia elektriny na Slovensku menia svoje cenníky dostatočne operatívne a rýchlo. Ale každopádne:

 • Už začiatkom roka poslali odberateľom cenníky (aj opakovane navýšené) s vysokými cenami a už v 2. štvrťroku a pred letom ich mnohí opätovne navýšili.
 • Júlové a augustové nárasty ceny elektriny v lete mnohí do cenníkov nepremietli, ale to neznamená, že mali letné cenníkové ceny priemerne pod úrovňou burzových cien.
 • Následne dodávatelia cenníky upravili smerom hore v septembri, prípadne v októbri na najvyššie ceny v roku 2022.
 • Prišiel november a cenníkové ceny sú stále na historických maximách. Cenníkové ceny absolútne nekorešpondujú s vývojom cien elektriny na burzách.

Dodávateľom sa podarilo v roku 2022 preniesť nárasty na zákazníkov okamžite, ale s prenesením poklesov cien elektriny váhajú. Ak dnes analyzujeme, kto je víťazom v reťazi: producent, prenosová sústava, dodávateľ, odberateľ, tak je to DODÁVATEĽ.

Hneď na druhom mieste je štát s výberom vysokej DPH (aj keď plátcom ju musí postupne vracať), ktorá sa dnes uplatňuje na všetky faktúry v násobnej výške ako pred rokom, dvoma. O znížení DPH naša vláda neuvažuje, napriek tomu, že to bola úspešná forma pomoci v iných krajinách EÚ.

KEDY MALI A MAJÚ DRAHÚ ELEKTRINU NAŠE FIRMY

Naše firmy jednoznačne trpia na fakt, že trh dodávateľov je ovládaný zopár spoločnosťami, veľkých hráčov spočítame na prstoch jednej ruky. Druhým neblahým faktom je, že slovenský regulátor je slabý. Zvlášť v období fluktuácie cien a potreby “nazerania” na marže dodávateľov sa nedeje prakticky nič. Osud odberateľov je v rukách dodávateľov.

Zmena dodávateľa je dnes prakticky nemožná, odberateľ dostane odpoveď, že “nie je záujem”, lebo je divoký trh, vysoké fluktuácie a je ťažké a drahé nakupovať energiu na forwardovom trhu.

Odoberať elektrinu “na spote” sa podarí LEN niektorým veľkým odberateľom, ale mnohí sa tohto módu domáhajú neúspešne. Prvé lastovičky návratu do “normálu” sa objavujú v Čechách.

Naše firmy, a to sú všetci noví odberatelia bez histórie odberu spred dvoch rokov (2020) a tí s odberom nad úrovňou púťového stánku (viac ako 30,000 kWh ročne = odber 3,4 kW priebežne), majú dnes od dodávateľov tarify, ktoré odrzkadľujú ceny elektriny z augusta 2022. Ale dnešná cena (november) je na 1/3 hodnoty z priemeru augusta (€492 vs. €142).

Indikácia – tarif pre firmy od jedného dodávateľa elektriny v 4. štvrťroku 2022

Beží už druhý mesiac s cenami pod €200 za 1 MWhodinu a väčšina taríf je v cene okolo €500 za 1 MWhodinu a viac. Je v nej samozrejme prenos, distribúcia, straty a marža, ale to sú pri úrovni €500 len položky na úrovni desiatok eur.

VÝHĽAD – ZATVORTE TO!

Ak dnes nie sú schopní odberatelia dostať cenu “na spote”, tak pre nich KRÁTKODOBO nemá zmysel pokračovať v prevádzke. A je jedno, či ide o hotel, športovú halu-štadión, dielne so zapojenými strojmi – kde treba kúriť, pekárne, kaviarne, výrobné prevádzky, sklady alebo iné typy prevádzok.

Celý problém vysokých cien elektriny, následne vysokých sadzieb dodávateľa pre firmy, následne vysokých nákladov firiem a na konci vysokých cien produktov a služieb je potrebné rozložiť presne do času = jednotlivých mesiacov roka 2022. Dnes už ideme do “normálu” roka 2021. Bohužiaľ ale nie na SLOVENSKU.

Dnes je evidentné, že vláda nepracovala s dátami dobre a nie je schopná efektívne pomôcť. Tak bude niekto musieť vláde pomôcť. Téma nie je jednoduchá a preto obyčajný človek (ale ani dvaja-traja) nemusia byť schopní nájsť dobré riešenie.

ČO NAVRHUJE VLÁDA

Vláda navrhla a diskutuje schému štátnej pomoci, kde je navrhovaným rozhodným obdobím september a október. Nie je to dobrý návrh. Prečo?

 • Ako vidno zo zmluvných taríf nižšie, obdobím s vysokými faktúrami za cenu elektriny bol už máj až september.
 • Najvyššie tarifné ceny a aj faktúry budú mať firmy za október, november a asi aj december.
 • Firmy, ktorým sa podarilo odoberať cenu na spote, mali najvyššie výdavky v júli, auguste a v septembri.
 • Mnohé firmy majú sezónny biznis, pracujú v lete, stoja v zime, prípadne opačne.
 • Mnohé firmy predbežne, dočasne, ale mnohé aj natrvalo biznis ukončili, lebo trpeli.

Ako vidno, vybrať obdobie “september-október” nie je dobré. Lepším je celé obdobie od mája do konca roka 2022, prípadne ho rozložiť etapovo na máj-august a sept.-december.

Bolo by nešťastné merať jedným metrom. Poznáme to z nedávnej minulosti a z riešenia predchádzajúcej kovidovej krízy: atómovky, celoplošne, všade a všetkým rovnako, bez poznania reality, neskoro a byrokraticky-administratívne náročne.

ČO JE NAJHORŠIE

 • Pomoc prichádza NESKORO. Firmy museli platiť vysoké faktúry a preddavky už v lete a na jeseň. Ich cashflow trpel a mnohé už prevádzky zavreli a obmedzili.
 • Pomoc je v NEDOHĽADNE. Schéma štátnej pomoci sa teraz diskutuje, následne sa budú prijímať žiadosti a k výplate dôjde do 30. júna 2023. To už bude väčšina firiem zavretých a ľudia na dlažbe.
 • POBERATELIA sú v schéme pomoci odhadnutí v počte 1000. Čítate dobre. 1000. Podnikov a firiem s odberom nad 30 tisíc kWhodín ročne je desaťtisíc, možno v každom kraji. Počet subjektov, ktorým pôjde pomoc, má byť 1000 (slovom: tisíc).
 • MÁLO. Celková pomoc je odhadnutá v sume €600 mil.. Áno, ak je to na 2 mesiace: september a október, tak sa vláda trafila a asi bude aj dosť. Ak to má byť na máj-december, je treba dať “1” pred tú sumu pomoci : €1,6 miliardy by bolo akurát.

Nie sme zastáncovaia rozhadzovania financií z EÚ alebo vlastných rozpočtových peňazí. Ale teraz je potrebné pomôvť cash-flowu firiem, z ktorých mnohé už dnes platia preddavky za energie aj za december 2022. Pri kovide pomoc na mzdy stačila “neskôr”, lebo mzdy za november sa platia v decembri. Ale pri energiách sa preddavky za november platili v októbri, ak nie skôr. Rozdiel v cash-flow je aj 3 mesiace.

ZÁVER A KOMU TREBA VENOVAŤ POZORNOSŤ

Veľmi otvorene je potrebné napísať, že na riešenie veľkých hospodárskych problémov (ako vláda rada vravi: najväčších kríz od II. sv. vojny) nemôžeme nasadiť náhodne vygenerovaných obyčajných ľudí.

Na pomoc ekonomike, firmám, udržanie produkcie a zamestnanosti, v podstate záchranu cash-flow firiem a aj platieb daní štátu a platov zamestnancov je potrebné najať krízových manažérov, ktorí vedia pracovať s dátami a rozumejú im v grafoch a tabuľkách. Následne je možné očakávať, že ich správne vyhodnotia, navrhnú dobré riešenia a štát (vláda a parlament) ich okamžite prijme a pomoc vyplatí.

V pandémii nám zomrelo 30 tisíc ľudí, lebo Slovensko má mizernú zdravotnú starostlivosť a nebralo si príklady z úspešných krajín. Teraz robíme rovnakú chybu. Krajiny EÚ už dávno pomáhajú. Od jari.

Ak sa okamžite vláda a regulátor nepozrie na to, ako sa správajú DODÁVATELIA elektrickej energie, ktorej sa už na Slovensku vyrába takmer-dostatok pre našu vlastnú spotrebu (po zavretí Slovalca), tak uvidíme tieto dôsledky:

 • za rok 2022 veľmi vysoké marže a zisky dodávateľov elektriny
 • obrovskú masu zavretých hlavne malých a stredých firiem
 • desaťtisíce nezamestnaných hlavne zo sektora priemyselnej výroby a služieb
 • množstvo nezaplatených faktúr za elektrinu, dph, nevyplatené platy a odvody a opäť dane

Na úvod stačia 2 grafy:

 1. Ako sa vyvíja a teraz klesá cena elektriny za posledné 3 roky

2) Séria navýšení tarifných cien dodávateľa elektriny na Slovensku

PARADOX

Ak by ste nevideli ten graf cien elektriny, tak by ste si museli myslieť, že od októbra išla cena elektriny oproti letu hore o 40% (€360 vs. €499). Nie je to pravda. Od októbra je cena na úrovni 40% z priemernej ceny v lete = v 3. štvrťroku (€416 vs. €181).

Niekto má naopak okuliare, opačne graf cien elektriny alebo oboje.

TRH FORWARDOV (FUTURES) A SPOT MARKET

Rozumieme, že dodávatelia sú odkázaní “aj” na trh nákupov elektrickej energie s dodávkou v budúcnosti. presne tak ako to už je v Českej republike: je čas ponúknuť aj menším odberateľom aspoň na časť spotreby spotové ceny.

A je nám jasné, že politická scéna a podnikatelia nie sú schopní plne pochopiť komplexitu trhov s energiou. Inak by nešermovali návrhmi na zrušenie búrz, na odseknutie sa Slovenska od Lipska a podobne.

Trochu náročné čítanie ponúkame v článku do analytikov z Bruegel k problematike pomoci s likviditov pre CCP a regulácie trhov s elektrinou.

Benzín a nafta v októbri výrazne zdraželi

Zdieľajte:

Po pozvoľnom poklese cien palív v lete a v septembri sme sa v októbri dočkali prekvapenia. Benzín a hlavne nafta sa vydali na cestu zdražovania. Súvisí to s nedostatkom výrobných kapacít v Európe, so štrajkami v rafinériach vo Francúzsku a s naskladňovaním nafty pred zimou ako palivom na vykurovanie. Začiatkom novembra nafta mierne zlacnela o 1,5 centa a podobne aj benzín. Môže to byť len krátka korekcia, nakoľko cena ropy stúpa a aj výmenný kurz Eura k US doláru slabne. To sú faktory, ktoré neveštia pre ceny palív nič dobré.

Benzín

Benzín je na Slovensku v porovnaní s krajinami v regióne relatívne lacný. Jeho cena je dnes rovnaká ako v Česku. Maďarsko stále uplatňuje pre štát nákladnú reguláciu ceny, za ktorú je dostupný len občanom Maďarska. Poľko uplatňuje výrazne nižšiu DPH a tiež je v krajine silné konkurenčné prostredie.

Vývoj ceny benzínu E95 v regióne za posledných 5 mesiacov

Slovensko malo rekordné ceny benzínu na úrovni 1,95 eur za 1 liter v lete a dnes je benzín o viac ako 20 centov lacnejší. Oproti minimálnej cene, na ktorú sa benzín dostal začiatkom školského roka (1,64 eur za 1 liter) je dnes benzín drahší takmer o 10 centov.

Pred rokom stál benzín presne 1,50 eur za 1 liter a dnes je o 15% drahší.

Nafta

Nafta je na Slovensku a aj v celom regióne veľmi drahá a jej cena sa približuje rekordným letným hodnotám vo všetkých krajinách. Maďarsko stále uplatňuje pre štát nákladnú reguláciu ceny, za ktorú je dostupná len občanom Maďarska. V Poľsku je cena na rekordnej úrovni, ale krajina uplatňuje výrazne nižšiu DPH a má silné konkurenčné prostredie, Tieto faktory udržujú cenu stále nižšiu ako na Slovensku alebo v Česku.

Vývoj ceny nafty-diesel v regióne za posledných 5 mesiacov

Nafty je v regióne a v celej Európe nedostatok, jej cena je na rekordných úrovniach. Nedostatok prehĺbili štrajky v rafinériach vo Francúzsku počas októbra a stále nie plný nábeh výrobných kapacít po dlhej odstávke v rafinérii OMV v Rakúsku.

Pred rokom stála nafta presne 1,40 eur za 1 liter a dnes je takmer o 40% drahšia.

Akú úlohu hrajú dane u benzínu a u nafty?

Slovenské ceny palív sú bez dane v Európe medzi 10 krajinami s najnižšou cenou. Ale veľmi vysoké spotrebné dane a aj vysoká DPH spôsobuje, že koncová cena je spolu s porovnateľnými cenami v Česku vyššia ako v Poľsku a v Maďarsku. Slovenská vláda nikdy neurobila žiadne ani len dočasné opatrenia na zníženie spotrebnej dane, alebo DPH. Česká vláda znížila v lete spotrebnú daň na naftu aj benzín o 6 centov na 3 mesiace od júna do septembra. Kliknutím na obrázok alebo túto linku sa dostanete od nášho prehľadu a môžete si voliť typ paliva a krajinu pre porovnanie v grafe.

Vyhliadky na najbližšie obdobie

Na Slovensku majú veľkí hráči tendenciu rast cien ropy premietať do cien palív relatívne rýchlo a s poklesom otáľajú a prichádza neskôr. Tento prístup vyhladzuje rast a pokles cien, ale dlhodobo máme pocit, že palivá by mobli byť na Slovensku lacnejšie.

Zvlášť, ak sú vyrábané z ruskej ropy URAL, ktorá je od februára výrazne lacnejšia ako ropa Brent. Rozdiel sa pohybuje v koridore 20% – 30% a aj dnes je ropa URAL lacnejšia o približne 20 USD ako ropa BRENT, ktorá sa obchoduje za približne 95 USD za barel.

Existuje predpoklad, že sa zachová vysoký rozdiel medzi koncovými cenami nafty a benzínov aj do konca roka 2022. Mierna zima môže spôsobiť stabilitu cien u nafty, ale naopak nástup veľmi chladného počasia bude tlačiť ceny nafty vyššie.

V prvom novembrovom týždni prišlo ku korekcii ceny nafty o 1,5 centa smerom dole a rovnaký vývoj sme zaznamenali aj u benzínu. Posledné úpravy cien boli teda smerom dole.

Kliknutím na obrázok alebo túto linku sa dostanete od nášho prehľadu cien ropy BRENT a URAL a ich rozdielu.

Graf rozdielu cien ruskej ropy URAL a ropy BRENT

Prehľad vývoja cien energií k 31. októbru 2022

Zdieľajte:

Pravidelný prehľad stavu, cien a kurzov kľúčových energetických parametrov umožňuje vidieť ich vývoj v čase a trendy. Ropu, plyn, elektrickú energiu a palivá pre spotrebiteľov sme zaradili do prehľadu v mene, v ktorej sa obchodujú. V prehľade poskytujeme aj aktuálny kurz a vývoj meny EURO oproti USD, ktorý samozrejme trendy ovplyvňuje.

Zemný plyn

Cena zemného plynu sa ocitla ku koncu októbra na 1/3 svojho maxima USD 340 za 1 MWhodinu, ktoré dosiahla ku koncu augusta. Pokles na 1/3 maxima za približne 60 dní (2 mesiace) je dramatický a je možné predpokladať, že pozvoľný pokles bude ku koncu roka pokračovať. Súvisí to z dostatkom plynu, plnými zásobníkmi a s miernym nástupom zimy.

Konverziu z ceny plynu za 1MWhodinu na cenu elektrickej energie za 1MWhodinu urobíme nasledovne: Vynásobíme cenu plynu dvojkou a pripočítaním 50% z ceny CO2 povolenky (dnes asi EUR 80 za 1 tonu CO2). K 31. októbru by cena 1MWhodiny elektrickej energie vygenerovanej v plynovej elektrárni vyšla na EUR 290 / 1 MWhodinu. (2 x 125 + 40 = 290).

Naplnenosť zásobníkov v EÚ je ku koncu októbra na vysokej úrovni 95% a je oproti maximu minulého roka z konca októbra (77%) o takmer 18% vyššia. V Terawatthodinách to robí asi 200 TWhodín. Trend napĺňania zásobníkov je aj v poslednom mesiaci silný a naplnenosť narástla o 6%. Kapacita zásobníkov je približne 110 miliárd m3 a voľných je už len asi 7-8 miliárd m3.

Prehľad kapacity a naplnenosti zásobníkov v krajinách EÚ k 31. októbru 2022

Slovensko má včítane zásobníka v Dolných Bojanoviciach v Českej republike zásobníky plné na 89%. Ale dôležitým je parameter zásob voči ročnej spotrebe. Slovensko vie z existujúcich zásob pokryť viac ako 3/4 svojej ročnej spotreby (76%). V tomto parametre je spolu s Lotyšskom a Rakúskom vo výnimočnej pozícii v rámci celej Európy. Výborné prehľady ponúkajú nami naprogramované vizualizácie:

Ropa

Cena ropy druhov Brent a Ural na svetových trhoch za posledný mesiac narástla o viac ako 5%. Ropa Ural je ale na nižšej úrovni ako pred rokom a je medziročne lacnejšia o 6 USD, naopak ropa Brent je asi o 11 USD medziročne drahšia. Pred rokom bol rozdiel v cene Brent a Ural takmer nulový, dnes sa pohybuje v rozmedzí 15 až 25 USD, pričom ropa Ural je lacnejšia.

Vývoj cien ropy druhov Brent a Ural a ich rozdielu za posledný rok

Palivá na čerpacích staniciach

Vývoj cien palív na Slovensku nie je v poslednom mesiaci pozitívny a ich cena už mesiac rastie, pričom cena nafty stúpala rýchlejšie ako cena benzínu.

Nafta zaznamenala výrazný rast a dnes sa jej cena blíži k maximám posledného roka (1,95 eur / 1 liter). Vzhľadom na nedostatok výrobných kapacít, náročnosť na spotrebu drahého plynu a drahej elektriny pri výrobe nafty predpokladáme, že ceny nafty klesnú až po poklese ceny základnej suroviny a / alebo po posilnení kurzu Eura voči USD. Boli by sme ale prekvapení, ak by sa priemerná cena nafty dostala veľmi blízko 2 eurám, skôr očakávame korekciu smerom dole zo súčasnej ceny.

Diesel je tiež ako alternatíva na vykurovanie komoditou, ktorú spotrebitelia nakupovali a aj nakupujú do zásoby na zimu, čo spôsobilo dodatočnú spotrebu oproti minulým rokom a tlačilo na rast jej ceny.

Kurz Eura voči USD sa mierne zotavil z minima 96 centov za USD a blíži sa k parite, čo predstavuje 3%-4% posilnenie za posledný mesiac. Tento pozitívny vývoj na euro-cenu palív bol ale v poslednom mesiaci vymazaný nárastom ceny ropy Ural o 6%-7%.

Benzín až takým nedostatkom pri výrobných kapacitách netrpí a je pravdepodobné, že u benzínu sme s cenou pri 1,75 eura za 1 liter blízko maxima.

Elektrická energia

Elektrická energia prešla najdynamickejším vývojom za posledných 10 týždňov od 25. augusta. V poslednom augustovom týždni dosiahli krátkodobé ceny vo Francúzsku viac ako 1100 eur za 1 MWhodinu a na Slovensku viac ako 700 eur za 1 MWhodinu. Priemerná mesačná cena v auguste na Slovensku bola rekordných492 eur za 1 MWhodinu a v posledný týždeň augusta bola priemerná cena nad 600 eur za 1 MWhodinu.

Po obnovení výrobných kapacít z jadra vo Francúzsku, z uhlia v Nemecku a po vyšších zrážkach a náraste výroby energie vo vodných elektrárňach v celej Európe ceny výrazne spadli. Dnes sú aj na Slovensku priemerné týždňové ceny na 1/4 maximálnych hodnôt z augusta = okolo 150 eur za 1 MWhodinu.

Je smutné, že túto realitu zatiaľ nevedia:

 1. Pravdivo a v súlade s realitou komentovať politici na Slovensku, a stále strašia
 2. Pomocou neregulovaným odberateľom adresovať cashflow a nákladové problémy vláda a ministerstvá
 3. Do svojich ponúkaných taríf premietnuť dodávatelia: v ponukách na november a december 2022 pre neregulované subjekty
 4. Adresovať ani regulatórne orgány na Slovensku a zjednať nápravu trhu

Je potrebné povedať, že cenníky s cenami v rozmedzí od 500 eur do 1000 eur za 1 MWhodinu ponúkané neregulovaným subjektom na obdobie od 1. novembra mnohých pošlú do bankrotu, povedú k zastaveniu výroby a k obmedzeniu prevádzky.

Rovnako je potrebné povedať, že dodávatelia sa pre neregulované subjekty vyhýbajú ponukám “nakúpim pre Vás na spote”, čím ich stavajú do patovej situácie. Tí sú nútení prevádzky postupne zatvárať. Hotelmi, reštauráciami počínajúc, prevádzkami pekárov, stolárov a skladnikov pokračujúc a náročnými priemyselnými výrobami končiac. Mnohým vypršali dlhodobé kontrakty z minulosti, mnohí začali podnikať v posledných 2 rokoch a dlhodobé kontrakty im ponúkané nikdy ani neboli.

Očakávame skorý zásah vlády, v kombinácii s regulátorom aj pomoc prí nákupoch na burzách (na forward), pri zábezpekách a istinách pre reťazec dodávateľov. Ide o casflow a ide o rýchlu pomoc. Pomoc musí byť koordinovaná, ale je pravdepodobné, že situácia vládu a ministerstvá zaskočila a prv než sa rozhýbu, bude NESKORO.

Vývoj priemernej mesačnej ceny elektrickej energie zobchodovanej na trhu krátkodobých kontrakto
deň vopred

Je ale dobrou správou, že dnešná = novembrová cena 140 eur za 1 MWhodinu je veľmi blízko cene 130 eur spred roka a skôr-či-neskôr dostanú spotrebitelia ponuky v tarifách podobných minuloročným (2021) cenám. Varujeme ale, že je možné, že slovenskí dodávatelia “naliezli” do nevýhodných a cenou vysokých kontraktov a ich náklady sa snažia dnes preniesť na odberateľov. Bol by to veľmi smutný koniec a (ne)riešenie energetickej krízy na Slovensku. Je to v rovine špekulácie a hypotézy, ale najmä u niektorých hráčov na trhu dodávateľov to nie je vylúčené.

ZÁCHRANA: JADROVÁ ENERGIA: Výbornou správou je očakávanie spustenia spolu viac ako +20 GW výkonu 26 francúzskych jadrových reaktorov v najbližších 60 dňoch. Následne do polovice februára by malo pribudnúť ešte dodatočných +10 GW výkonu. Táto energia “zaplaví” v móde 24/7 dodávok západnú Európu a postupne z toho bude benefitovať aj Stredná, Východná Európa a Balkán, ktorí majú dnes najdrahšiu elektrinu v Európe.

Výmenný kurz Euro k USD

Bohužiaľ, tu dobré správy pri nákupe energií nemáme. Euro je slabé. Medziročný pokles Eura voči doláru o 16% je sám osebe nepríjemnosťou, ak nie katastrofou pri rastúcich cenách ropy a ropných produktov. Nižšie ponúkame graf v inverznom formáte USD voči EUR, aby bolo vidno ako dolár posilňoval za posledných 12 mesiacov.

Nedávna korekcia z minima 95 centov na 99 centov je slabou náplasťou na straty za posledný rok.

SLOVENSKO s PLYNOM ALEBO bez PLYNU?

Zdieľajte:

Denne sme bombardovaní vyjadreniami k (ne)dostatku plynu pre Európu, hlavne Nemecko a samozrejme aj pre Slovensko. Od začiatku leta prevládajú vyjadrenia od ministra hospodárstva ako sa plnia zásobníky, že už máme polročnú spotrebu uskladnenú, ako už plniť netreba, lebo je to neefektívne, ako sa podarilo vyrokovať výnimky a že sme na zimu pripravení.

celý článok